Закони и право

вторник, 12 юни 2018 г.

Правилата за безопасност на безпилотните в целия ЕС, одобрени от Европейския парламент

Членовете на ЕП подкрепиха нови правила за целия ЕС, за да гарантират безопасното използване на безпилотни самолети и да актуализират правилата за авиационна безопасност.

Във вторник евродепутатите одобриха споразумение, постигнато между преговарящите от Съвета и Парламента през ноември 2017 г. относно принципите на ЕС за безпилотни оператори и оператори на самолети, за да се гарантира общо ниво на безопасност и да се даде на операторите и производителите предвидимостта да разработват продукти и услуги. Понастоящем повечето дронове попадат под различни национални правила, което може да попречи на развитието на пазара.

 

Съгласно новите правила, дроните трябва да бъдат проектирани така, че да могат да бъдат експлоатирани, без да излагат хората на риск. Въз основа на риск, свързан например с теглото на дросела или зоната на работа, дроселът ще се нуждае от допълнителни функции, като например автоматизирано кацане, в случай че операторът загуби контакт с дроселите или системите за избягване на сблъсък.

 

Операторите на дросели трябва да са запознати с всички правила, които се отнасят до тях, и трябва да могат безопасно да експлоатират дросели, без да излагат на риск хората или другите ползватели на въздушното пространство. Това означава, че някои оператори на дросели ще трябва да преминат през обучение, преди да могат да работят с дроу.

 

За да се идентифицират операторите на дросели, ако има инцидент, операторите на безпилотни би трябвало да бъдат в национални регистри и техните дрони са маркирани за идентификация. Това не се отнася до операторите на най-малките дронове.

 

Въз основа на ключовите принципи Комисията на ЕС е натоварена с разработването на по-подробни правила на равнище ЕС, като например максималната граница на надморската височина и разстоянието за полет с дросели, и които ще трябва да бъдат сертифицирани на базата на риска, който представляват. Правилата също така биха определили кои оператори се нуждаят от допълнителна подготовка и да бъдат регистрирани и кои дрони ще трябва да имат допълнителни показатели за безопасност.

 

Модернизиране на правилата за авиационна безопасност

 

В допълнение към установяването на правила за безпилотни за целия ЕС, промените актуализират законодателството на ЕС в областта на безопасността за авиационния сектор с цел поддържане на високо равнище на авиационна безопасност в ЕС, като същевременно гарантират, че правилата са по-подходящи за целта, по-пропорционални и основани на риска да се справят с очакваното увеличение на въздушния трафик през следващите десетилетия.

 

По-нататъшните промени засилват сътрудничеството между агенцията за безопасност на въздухоплаването в ЕС и националните органи при оценката на рисковете по отношение на полети над зони на конфликт. Те също така възлагат на Комисията да разработва стандарти за изтегляне на данни от записващите полети в реално време, когато въздухоплавателното средство е в беда, за да ускори реакцията при извънредни ситуации.

 

Следващи стъпки

 

Временното споразумение беше одобрено с 558 гласа "за", 71 "против" и 48 "въздържали се". Сега правилата трябва да бъдат одобрени от министрите на ЕС.

 

Заден план

 

Понастоящем безпилотни кораби, по-леки от 150 кг, попадат под юрисдикцията на националните органи и поради това производителите и операторите са предмет на различни изисквания за проектиране и безопасност.

 

Технологията за гражданските дросели може да представлява около 10% от авиационния пазар на ЕС през следващите 10 години (т.е. около 15 милиарда евро годишно). Според Комисията, до 2050 г. производството на дросели може да създаде около 150 000 работни места в ЕС.

четвъртък, 26 април 2018 г.

Delaware Law School's Newest Program- SJD


 
Doctor of Juridical Science (SJD)
our most advanced law degree 
 
Within a framework of Corporate and Business Law
or Health Law candidates are paired with scholars from around the world to complete research in a variety of topics which may include:
 
* Arbitration Law
* Banking
* Compliance
* E-currency
* Environmental Law
* Human Rights Law
 
 *It is recommended that students apply early to secure necessary travel documents.
                             
    Learn More At:  delawarelaw.widener.edu/sjd 
 
Classes Starting in May- August- or January 
                   
 
The Doctor of Juridical Science (SJD) 
offers the opportunity to demonstrate the highest level of scholarly achievement. 

Designed for exceptional candidates who possess an LLM or Master of Laws degree.

 
Advance Your Legal Career 
 
Graduate, International, Compliance, and Legal Studies Programs 
+1.302.477.2780 | delawarelawgicls@widener.edu 
 

вторник, 24 април 2018 г.

Graduate Level Certificates in Corporate & Health Law 

Graduate Level Compliance Certificate

ONLINE

  Advance Your Legal Career

 Provides eligibility to sit for the Compliance Certification Board exam:

https://www.compliancecertification.org

Complete in One Year

Complete Entirely Online

15 credits

 

Programs Include:

 

*   Corporate Law Certificate in Regulatory Analysis & Compliance

 

*   Health Law Certificate in Regulatory Analysis & Compliance

 

SCCE International Compliance & Ethics Award Winner

Education that Promotes the Compliance and Ethics Profession

 

 

Graduate, International, Compliance, and Legal Studies Programs 

 

+1.302.477.2780 | delawarelawgicls@widener.edu 

 

 

 

 Learn more at http://delawarelaw.widener.edu/compliance


вторник, 17 април 2018 г.

Решение № 446 от 13.11.2013 г. на ОС - Смолян по в. н. о. х. д. № 81/2013 г.

Решение № 446 от 13.11.2013 г. на ОС - Смолян по в. н. о. х. д. № 81/2013 г.


Решение от 20.11.2014 г. на СРС по гр. д. № 49066/2013 г.

Решение от 20.11.2014 г. на СРС по гр. д. № 49066/2013 г.


Определение № 1467 от 26.11.2015 г. на ОС - Пловдив по в. ч. н. д. № 2004/2015 г.

Определение № 1467 от 26.11.2015 г. на ОС - Пловдив по в. ч. н. д. № 2004/2015 г.

Решение № 24 от 4.03.2003 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-132/2002 г.

Решение № 24 от 4.03.2003 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-132/2002 г.

чл. 33, ал. 1,
чл. 33, ал. 2 ЗЗК