вторник, 31 май 2011 г.

Как да подадем жалба срещу МТел?

Прилагам един образец на жалба до Мтел за ваше удобство. Те имат една примерна бланка, която можете да вземете от всеки техен офис, но от тази можете да взаимствате някои основания.

Ако не жалате да ползвате тяхната собствена форма или да ползвате автоматичната им такава, качена на стараницата им https://www.mtel.bg/customer/complaint/index.php  (линкът вече не е активен) или нямате регистрация може да пуснете и една такава. Това е примерен текст на жалба срещу начислени сметки и неправилно калкулиране, както и поради забавените сметки в началото на годината. Текстът е съвсем условен и по-скоро следва да ви служи само за ориентация.

****************
Вижте също

Как си взех част от парите от МТЕЛ? Обжалване на сметка от мобилен оператор

В продължение на статията Как да пуснем жалба против МТЕЛ? Днес ще ви разкажа как обжалвах една своя надписана сметка и …ООО ЧУДЕСА … взех си парите от тях, за което все пак съм им благодарен :)


****************

Не е ясно в какъв срок ще бъде разгледана вашата жалба, защото има различни практики, а освен това сега те са залети с такива. Добре е обаче да я подадете в някой клон на дружеството (ако е франчайз няма да могат да ви издадат входящ номер и тогава е добре да поискате името на служителя, който приема вашата жалба и същият да ви се подпише с дата на ваше копие, това по принцип е добре да направите, а най-добре идете в някой техен офис, носете две копия, едното оставете, а на другото вземете вх. номер и име на служителя, снимайте го и го приложете като копие до двете комисии, описани в жалбата). Може за ускорение да пуснете едно майлче и на customerservice@mobiltel.bg и в частност до г-жа БАЕВА! Дори да не изясните нещо от първото писмо, на база на историята ще можете да продължите комуникацията в правилната насока. По закон срокът за разглеждане на жалби от всякакво естество е един месец, но това като цяло е уредено в АПК и е спорно дали е приложим в случая. А колко бързо работят МТел ... ще разберете сами. Но ако мине месец и нямате отговор можете отново да се оплачете в КЗП или КРС. Към жалбата можете да прилагате всичко, което ви дойде на ум и доказва, че по това време не сте могъл да водите даден разговор.

Още нещо, в Мтел може да ви накарат да чакате, докато някоя дама набодиква вашата жалба и я въвежда в автоматизираната им система. За да избегнете подобна досада можете да си я носите на флашка и да им я дадете. Но по принцип нето сте длъжен да чакате, нито да се занимавате с това. Дори може да си пуснете жалбата по пощата с писмо с обратна разписка.

Може да посетите и този блог за подобна информация http://zahov.blogspot.com/2010/02/blog-post.html

До „Мобилтел” ЕАД
гр. София 1309, ул. „Кукуш” I,

Копия до:
Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3

Комисия за регулиране на съобщенията
гр. София, ул. „Гурко” № 6


Жалба

от

име, ЕГН, живущ в гр. София, ж.к. „”, бл., вх. „”, ап.; GSM, e-mail:

Относно: необосновано високи месечни сметки за използван мобилен телефон отразени във фактури с номера 00000000, 000000000002 и 00003


Уважаеми госпожи/господа,

Аз съм изряден клиент на „Мобилтел” ЕАД и до момента редовно съм заплащал сметките си за използвания от мен мобилен телефон. От края на 2010г. обаче „Мобилтел” ЕАД преустановиха издаването на фактури за предоставяните от тях услуги, като през последните десет дни получих наведнъж четири такива, три от които категорично отказвам да заплатя поради явното несъответствие между дължимите суми, посочени в тях, и реалното месечно потребление.

През посочените месеци обемът на използваните от мен мобилни услуги е бил в рамките на обичайното, но начислените от оператора суми са съществено завишени и явно несъответстващи. Същите силно се различават от тези, които съм заплащала до момента, без да са налице обективни фактори за това. До сега, заплащаните от мен суми обикновено са в рамките на 00 - 00 лв., но за месеците февруари, март и април според „Мобилтел” ЕАД дължа съответно 5 лв, 6 лв. и 4 лв. Във фактурите са посочени разговори, които не съм провеждал, като таксуването ми за тях явно се дължи на грешка в билинг системата на оператора или на недобросъвестното отношение на някой или някои от служителите му. Имам сериозни основание да считам също така, че забавянето на фактурите води до двойно таксуване на разговорите ми.

Длъжен съм да напомня, че ненавременното издаването на фактури е нарушение на моя договор с мобилния опретор, което съществено засяга нашите отношения и основание за прекратяване на същия без заплащане на предвидените неустойки. (това обстоятелство реално зависи от конкретния договор разбира се, защото може да сте поели определени задължения, освен срока)

Моля да се вземе под внимание и обстоятелството, че от края на миналата година системата за проверка на текущ трафик беше недостъпна, което силно затрудни отчитането и контролирането на моята сметка. Това затруднение не е маловажно, с оглед на факта, че поради същото не можех адекватно да следя колко минути от предплатените остават.

И не на последно място държа да отбележа, че издаването на четири месечни фактури в такъв кратък период е нарушение на договора между оператора и мен, като потребител, което ми създава сериозно неудобство поради необходимостта да отделя наведнъж сериозна сума ( лв.) от месечният си бюджет.

Настоявам „Мобилтел” ЕАД в най-кратък срок да преизчисли дължимите суми на базата на реално използваните от мен мобилни услуги, като коректно приспадне отстъпката ми за разговори към номера, включени в групата „Семейство и приятели”, както и да отстрани проблема в системата си за таксуване, за да не се стига в бъдеще до подобни грешки, създаващи неприятности на клиентите им и на мен в частност.

Моля Комисията за защита на потребителите да констатира описаната фактическа ситуация, да задължи „Мобилтел” ЕАД да преизчисли дължимите от мен суми на базата на реално използваните мобилни услуги, както и незабавно да вземе мерки за отстраняване на проблема и предотвратяване на други такива в бъдеще, както и да наложи съответните санкции на дружеството, ако установи недобросъвестно поведение на негови служители или небрежно отношение при изпълняване на служебните им задължения.

Моля Комисия за регулиране на съобщенията да направи проверка на начина, по който „Мобилтел” ЕАД изчислява дължимите от клиентите си суми, и при констатиране на нарушения да задължи дружеството незабавно да вземе мерки за отстраняване на проблема и предотвратяване на други такива в бъдеще, както и да наложи съответните санкции на дружеството, ако установи недобросъвестно поведение на негови служители или небрежно отношение при изпълняване на служебните им задължения.
.дата г.
гр. София


С уважение:

39 коментара:

 1. Аз подадох жалба преди време в Мтел. Оказа се, че всичко си беше точно така както си бях изговорил и не можах с нищо да ги провокирам. Може би не съм си правил сметката добре.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. значи си абсолютен дудук

   Изтриване
 2. По принцип съм съгласен с вашия коментар:
  Един път ми дойде голяма сметка и първоначално мислех да я обжалвам, но след това си влезнах в акаунта в техния сайт, дръпнах си я в Ексел и започнах разбор. Реално погледнато, дори и да са ми написали някоя и друга секунда, аз си ги бях водил тези разговори. Обаче има и други примери. На приятелката ми ѝ предложиха да ѝ върнат 10 лв, след като беше подала жалба, а на един приятел на майка му върнали повече от 20. Така че е добре преди да тръгнете да жалите да си погледнете разпечатката – какво сте говорили, с кой и тн.

  ОтговорИзтриване
 3. Това,че в разпечатките ви фигурират "уж" проведени разговори не означава,че те реално са проведени! Естествено ,че таблицата в Eксел,ще покаже всичко точно,та нали работи с формули! georchev@abv.bg

  ОтговорИзтриване
 4. Мда, а на мен ми се обадиха по телефона и ми казаха, че са ми разгледали жалбата и дали ще съм доволен от това, че ми намаляват сметката (от 220 лв. за 3 месеца) с 40 лв. Тъй като не изпаднах в умиление и възторг от чутото и казах, че не е редно да плащам за нещо, което не съм ползвал(Интернет- поне 90% от разходите според е-фактурата), служителката заяви, че ще бъде направена допълнителна проверка, но това най-вероятно ще ме лиши и от тези 40 лв.
  Така и стана...Днес получих писмения отговор, в който ми даваха указания как да се науча да ползвам е-фактурата. Отговорът е очевидно една стандартна бланка и това, че съм обяснявал 3 пъти ситуацията (1. на служителката, приела жалбата; 2.на служителката на тел.-"Жалби"; 3. На служителката, която ми съобщи за 40-те лв. ) никой даже не е прочел жалбата-всичко е само проформа...Мда, и 40-те лв ги нямаше...

  ОтговорИзтриване
 5. По ЗЗП срокът за рекламация е 1 месец. Когато я подавате, поискайте тя да ви се впише в т.нар. дневник за рекламации. Ако операторът няма такъв, подавате жалба в КЗП.
  За съжаление, договорите на всички оператори не позволяват предварително прекратяване, освен ако не се заплати цялата сума по месечните такси до края на договорения период. Тоест, това е един вид неустойка, но неустойката между граждани може да се намали съобразно съдебната преценка. Ако се докаже, разбира се прекомерност
  Относно самия примерен образец за жалба бих добавил и следната правна аргументация: Чл. 226, ал. 3 и Чл. 230, ал. 1 от ЗЕС. както и: Чл.12; Чл. 16 от ЗЗД. Също и Чл. 143, т. 3, т. 4, т. 6, т. 9, т. 10 и т. 14 от ЗЗП.

  ОтговорИзтриване
 6. Операторът не предоставя детайлизирана информация в месечната фактурата, и по-специално - информация за генерираният трафик на данни!
  Неуведомяване в писмен вид относно подробностите , и/или промяната в параметрите на услугата - пренос на данни. Променените параметри на тази услуга,се отразяват пряко на начинът и на употреба. Това впоследствие води до не жалани от мен начисления, отразяващисе в месечната фактура предоставяна от операторът Мобилтел ЕАД.
  Заблуждаваща информация относно услугите предоставяни от Оператора, която е отразена на тяхната Интернет страницат .
  Неравноправни договорни условия, както и предоставяне на невярна информация относно услугата мобилен Интернет (пренос на данни).
  Подадено оплакване в офис на Мобилтел ЕАД, с входящ номер: xxxxxxx /xx.xx.2010г. , на което не-получих отговор в едномесечен срок.
  Към настоящият момент, договорът ми с Мобилтел е прекратен и номерът предоставен ми по договор е - неактивен.
  Искане на потребителя: (4)
  На основание ЗЗП и горепосочените членове от ЗЗП, да ми бъдат възстановени сумите по фактурите, от сключването ми на договор номер ............, с Мобилтел ЕАД до мометът на неговото прекратяване и деактивиране на номера.  Приложения: (5)
  1. Копие от предизвестие за прекратяване на договор.
  2. Копие от подадено оплакване.
  3. Копие на заблуждаваща и подвеждаща информация, взета от Интернет страницата на Мобилтел ЕАД, която указва необходими параметри (настройки) за ползването на услугата, и изрично указваща: „ да направите необходимите настройки” .
  4. Копие от Приложение N:1 към договор ............. от 2009г.
  5. Копие от условия на тарифните планове.
  6. Копие от Договор N: ..................
  7. Копие от Заявка-декларация.

  ОтговорИзтриване
 7. КРС не притежава компетентност да разрешава спорове относно дължими суми за използвани от абоната електронни съобщителни услуги.

  ОтговорИзтриване
 8. Форум за мтел - мтел.com

  Публикувайте всичко, което ще е полезно на форума.

  ОтговорИзтриване
 9. Николай Методиев21 ноември 2011 г., 15:13 ч.

  Здравейге,
  нужен ми е съвет по следния казус:
  Имах договор с Мтел които един месец преди изтичането му подадох молба за спиране.Отидох във Виваком и подадох документи за прехвърляне на номера към тях.От Мтел отказаха поради неплатени сметки,платих ги и се прехвърлих към Виваком.До тук добре, но получавам един хубав ден sms, че дължа на Мтел 25лв. за период след изтичането на договора.Смс-а бе че задълженията са прехвърлени към фирма за събиране.Подадох в клон на Мтел молба за преразглеждане която вече повече от ЕДИН МЕСЕЦ нямам отговор.Писах в сайта им има връзка за жалби преди 12 дни-също без отговор.Дайте съвет къде да продължа?

  Благодарности

  ОтговорИзтриване
 10. Първо и може би най-важно: седнете и разгледайте всички документи и касови бележки, с които разполагате и се опитайте да си надраскате на едно листче хронологията на развитие на фактическата ситуация. Това ще ви е полезно независимо какво предприемате.
  Второ, всички съобщения и размяна на кореспондеция с Мтел осъществявайте с входящ номер. Не коментирайте въпроса по тел, а по-добре в магазин на фирмата и си записвайте името на служителя.
  Трето, от магазин на мтел или дори в центаралата се опитайте да се снабдите с документ, в който ясно и последователно е описано размерът и основанието на задължението, разбивка, с кого сте говорили и тн. От правна гледна точка е важен и моментът, в който са ви съобщили, че задължението е налично и че то е цедирано, ако въобще имате подобно, освен смс.
  Четвърто, лично аз не знам как ще можете да се оправите с тях без съд. Комисията за регулиране на съобщенията може да ви помогне само да получите отговор от фирмата
  Пето, щом вече са ви дали на фирма за събиране на вземания или ще трябва да платите или си вземете адвокат.
  Шесто, съветите по интернет може да са много подвеждащи, неясни или неприложими във вашия конкретен случай. Имайте едно наум.

  ОтговорИзтриване
 11. Здравейте ,
  имам следния проблем .ПрЕДИ 4 мес от ,които мтел неиздаваха фактури имам натрупана сметка 150лв ,платих една част и ги помолих да ми дадат фактурите за др изговорени разговори ,защото при следващото плащане сумата беше 200лв ,Беше ми отказано ,защото трябва първо да платя сумата тогава ще ми дадат разпечатка,а в саита на мтел ми отказва достъп.От август мес получавам от фирма наета от метел за събиране на сметки ,че ще ме съдят и да заплатя веднага .иначее ми запорират заплатата .ПОмолих за разсрочено плащане ,но ми беше отказано.Възможно ли е запор на заплатата от тчхна страна ,ако няма съдебно решение.Как да постъпя в този случай.

  ОтговорИзтриване
 12. ИВЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА20 декември 2011 г., 17:25 ч.

  Здравейте, моят проблем с мтел е следния: Миналата година на 01.11.2010 год подписах договор за интернет за 12 месеца с такса 12,50 лв на месец. В последствие не останах доволна от услугата и реших да се откажа. В договора ми пише, че ако клиентът не е доволен от дадената услуга може да си прекрати договора с предизвестие не по късно от 30 дни преди изтичане на договора.Отидох на 23.08.2011 год в офис на мтел вав VARNA TOWERS и там казах, че неискам да ползвам интернета,какво трябва да направя? Управителката на магазина ми каза, че трябва да пусна предизвестие. Направих го, но тя не ми даде да попълня нищо, а го направи на компютъра, без да ми даде екземпляр,с довода, че практиката била такава. Аз настоях за някакъв документ и тя ми написа на ръка една бележка с подпис и печат.От 01.11.2011 год трябваше да ми е спрян интернета, но към днежна дата аз все още го плащам, защото се оказа, че е трябвало след предизвестието да подам и заявление за спиране,но това не ми беше казано,не го пиже и в договора ми, а го пишело във въпросното заявление, което г-жа Мирева от този офис не ми даде да попълня, а тя на ръка ми написа.Пуснах жалба в офиса и все още чакам да ми изпратят входящ номер. Какво ще ме посъветвате?

  ОтговорИзтриване
 13. Az jiveq v España ot polovin godina i kartata mi beche otkradnata.Moi blizki ot BG se obadiha da q sprat.Kak e vazmojno pri sprqna karta da se podnovqva dogovor avtomatichno,bez moe saglasie.I da se nachislqvat nqkakvi taksi zatova.Tezi izmami gi ima samo v BG.Ujasena sam prosto.

  ОтговорИзтриване
 14. До АнонименJan 25, 2012 03:26 AM
  Ами, напълно съм съгласен с вас, но и вие сте сгрешили или по-точно вашият приятел. Спирането на карата не е равносилно на прекратяване на договор. Просто двете са различни понятия. Не съм сигурен, че може някой да пусне предизвестие за прекратяване от ваше име без пълномощно, освен като приносител. Направете го така или иначе.

  До ИВЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА
  Ще ви посъветвам да ги съдите и по спецялно въпросната управителка за подвеждане. Вашият конкретен случай може и комисията за защита на потребителите да ви помогне, защото този казус попада в тяхната компетентност. Жалбата до Мтел, която сте пуснали е само за ваша морална утеха, но нищо повече.

  До АнонименDec 17, 2011 12:54 PM
  Може би вече е късно да ви отговарям, но за прегледност все пак. Наемете си адвокат, при всички положения, щом ще ви съдят. По принцип са длъжни да ви дадат разапечатка, но от вашия пост оставам с впечатлението, че не правите добра разлика между разпечатка и фактура. Да, ще ви наложат запор на заплатата като нищо. Да ще минат през съд, но трудно ще се оправите без адекватна помощ.

  ОтговорИзтриване
 15. Здравейте! Прочетох по-горе пост допиращ се и до моя проблем "Анонимен Sep 7, 2011 10:58 AM: Операторът не предоставя детайлизирана информация в месечната фактурата, и по-специално - информация за генерираният трафик на данни!". На моята жалба беше отговорено от МТел, че нямат техническа възможност да дадат такава справка, а именно към кои сървъри съм генерирал трафик от 6ГБ (с 3ГБ повече от това, което показват моите отчети и с 1ГБ над предплатения лимит). Въпросът ми е: Това че нямат техническа възможност да дадат такава справка, сваля ли от тях отговорността за надписан трафик. Един вид софтуерът им може да отчита, каквото си иска, а под предлог че нямат техническа възможност, те да фактурират всякакъв трафик ... Някой наясно ли е това редно ли е, не е ли? Как съдът би се отнесъл към липсата на техническа възможност от оператора да предоставя детайлизирана информация? И ако някой е чул как е в други страни? Благодаря!

  ОтговорИзтриване
 16. По закон са злъжни, освен това има изисквания да съхраняват определен период трафичните ви данни, нали след това всеподслушко Цв. Цв. трябва да ви следи, така че това е неотносимо, да са имали такава възможност. Би следвало съдът да е на вашето мнение и да не "свали" отговорността от тях, но се консултирайте с вашия адвокат

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте!Нужен ми е съвет по следния казус:
  Имах договор с Мтел които един месец преди изтичането му подадох молба за спиране.Лицето заело се със спирането на телефоните ме увери че всичко е наред.Онзи ден получих писмо от Мтел че имам неплатени сметки,а то кво се оказало служителят дето ме увери че всичко е оправено и телефоните са спрени въобще нищо не е направил както трябва и сега ми казват че трябва да платя неустойка + тази дължимата сума дето въобще не съм говорила по телефона.Много са нагли и ще подавам жалба защото аз нямам никаква вина че онзи не си е свършил работата до край нито ми даде заявление да подпиша за спирането на телефоните нито нещо друго.Дайте съвет къде да продължа?

  ОтговорИзтриване
 18. Честно казано - аз бих ги съдил. Ако знаете името на лицето директно и него. Пишете си искова молба (при всички положение по-добре адвокат или лице с юридическо образование) и ги засилвайте в съда. Комисията за защина на потребителите надали ще ви помогне особено, но сте длъжни и на тях да пишете, защото те трябва да систематизират тези безчинства.

  ОтговорИзтриване
 19. До Ивелина Неделчева и анонимен от 19.03.12;11:25
  Здравейте, имам абсолютно същия случай като вашия. На мене фирмата за събиране на вземания ми се обади миналата седмица, че имам задължение за три месеца неплатен интернет, след като по същия начин бях заявила, че се отказвам от него. Не ми беше издаден никакъв документ, като ми беше заявено, че ще бъде спрян. Поисках да върна флашката, но ми бе отказано-нямали такава практика. След това проверявах няколкократно в същия офис дали договорът ми е прекратен и ме уверяваха, че е така и нямам повече задължения. Дори имах разправия с управителя, т.к. уж последното плащане се оказа предпоследно. Сега излиза, че договорът ми не е бил прекратен, а само преминал към безсрочен и интернетът ми спиран и пускан отново със съответните такси. Относно предизвестието-подадох го в същия офис като И.Н. На мен ми дадоха да попълня бланка, но ако аз не си я бях преснела, нямаше да ми дадат копие. Не ми написаха дори вх.н. а само дата и то по мое настояване. В дог. ни има адреси и телефони, защо не са ни уведомили навреме, а едва след половин година. Сега нито можем да си изкараме разпечатки за целия период, нито записи от камери и т.н. Цяла седмица мина в телефонни разговори с 0888.... и нищо - изпратиха ме да говоря с управителя - пак същото: не могли да видят че имам активен договор, защото бил спрян за неплатени фактури??? - некомпетентни или преднамерени са служителите им? Аз също мисля да си търся правата-докъдето ми стигнат силите и средствата, че то вече се изчерпахме в тази псевдо държава. Виждам, че проблемът ви е по-отдавнашен. Има ли развитие от тогава? Благодаря на всички, които са откликнали на различните проблеми! Поздрави:

  ОтговорИзтриване
 20. Здравейте,от седмица се разправям със служители на М-тел и съм безкрайно разочарована от тях.Моят номер и този на съпруга ми са част от група фирмени карти.Преди повече от година се преместихме от друг мобилен оператор ,но запазихме номерата си.И така всичко беше прекрасно до миналата сряда ,когато получих смс ,че съм достигнала 75% от кредитния си лимит.По договор картите ни са с 50 безплатни мин. към всички мобилни оператори , 1 ст. към М-тел бизнес и неограничени безплатни разговори в групата.Фактурата ни излиза на 28-мо число,кредитния ни лимит е 50 лева,което според смс-а означава ,че сме си изговорили безплатните минути и отделно сме навъртили над 40 лв. разговори,при което аз направо онемях.Тези телефони се използват предимно за разговори в групата ,но разбира се има и други,но никога до сега не ни се е случвало да надхвърлим чак толкова лимитите си.И така започнах да звъня на оператор и да обяснявам ,че има някакъв проблем.Изключително любезните служители твърдяха ,че всичко е в реда на нещата и че имам проведени разговори кум други мобилни оператори.След като обясних по телефона всичко на мъжа си получих смс ,че съм достигнала 90% от кредитния си лимит и предстои спиране на телефона ми.При което направо не можех да повярвам на очите си.Оказа се ,че безплатните ми минути в групата се плащат ,а на всичкото отгоре ми ги таксуват като към друг мобилен оператор ,защото номерата ни са от Глобул.Посъветваха ме да си дигна кредитния лимит ,за да не ни изключат телефоните ,а края на месеца щели да преизчислят минутите и да приспаднат като отстъпка надвнесеното за кредитния лимит.Но аз няма да мога да видя извлечение .И така до излизането на новата фактура ние ще навъртим някаква безбожна сметка, която ще трябва да платим.

  ОтговорИзтриване
 21. Да обърна внимание:
  МТЕЛ не приемат заявления за прекратяване на договар преди изплащане на всички дължими суми и това е незаконно!

  ОтговорИзтриване
 22. Здравейте,много ще съм ви благодарна, ако някои може да ми отговори как МТЕЛ ми включват мобилен интернет ,без да съм дала съгласие, че желая да се възползвам от такъв? Аз съм нов абонат от юни месец и още с плащането на първата фактура ме уведомиха че освен месечната такса им дължа пари и за мобилен интернет от 19.90 лв.,след което аз изрично помолих да го прекратят и те ми обещаха да го спрат само че трябвало да го платя и следващият месец защото нямало как да се махне от новата фактура като на третата ми обещаха всичко да е наред. Реших да им повяряам , но днес като отидох да си плащам сметката тя си беше същата. Попотах за интернета и ме ъвериха, че го вече е спрян, но пак го плащам ,посъветваха ме да си пусна жалба. Аз все още недоумявам как изобщо ми включват нещо, за което не съм си давала съгласието?

  ОтговорИзтриване
 23. Здравейте, имах случай преди време с Мтел. От Хенди ме нахендриха. Предложиха ми към мой номер на Луп втори без месечна такса, а после и трети също без такса. Взех ги за брат ми и гаджето. После се оказа, че втория и третия верно са без такса, но 15 лв минимално месечно потребление. Правих гимнастики да се откажа, ама не стана. Като мина годината както си трябваше си подадох заявление за закриване, но в Мтел пък излезе, че го водили двугодишен договор. На самия договор с химикал човека от Хенди беше попълнил цифрата едно, но онеди от Мтел не го признаха. Подавах жалби и до КОМИСИИТЕ и нищо. Така си ме цомбеха още една година. Разкарах ги от Мтел. Сега ме пръцат от Виваком. От две години съм и фен, ама вече не. За февруари ме набутаха с интернет 30 кинта. Махнах си смартфона и си взех стара тухла. Март пък за 3 ЧАСА!!! ме цакаха със 130.74 лв за интернет без да имам такъв на телефона. Жалвах се, а пичовете от Вивата ми отговориха, че не знам кво правя с телефона си. Не стига че нямам телефон с интернет, ами е по 40 лв на час. Тоя път няма да платя и стотинка. Ако не ги е срам, да ме съдят. Замислям се при такава наглост, дали не ни меткат редовно със секундите при разговорите. Кой от Вас е сигурен дали разговора е бил 2 или 3 минутки преди месец, а? Ако на всеки абонат се увеличават автоматично или закръглят? Не ми се мисли. Приятели разправят, че БОБ били читави. Дали да се ориентирам натам или да си засила телефона в Перловската река. Единия оператор руски, другите византийски, направо да се фанеш за палците, пък и да си платиш.

  ОтговорИзтриване
 24. Около нова година взех 2 карти към БОБ с еди-какви си условия,и специално погледнах-лимит 50лв.Понеже са ми крали телефон,и съм плащала повече от 300лв.,се навих-все 50 лв. докато реагирам ще преживея.Ползвах около месец и половина услугата,и бях изненадана със сума,която дължа-372лв.Писах 3 жалби,докато ми отговорят,с отговор на нещо,за което не съм питала-как са достигнати тези пари.А моят въпрос беше-аз съм подписала договор за ЛИМИТ от 50 лв.Защо е позволено да се достигне 7 пъти по-голяма сума.Има ли смисъл да продължавам ''кореспонденцията'' си с тях?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има смисъл, но най-добре с адвокат и през съд

   Изтриване
 25. Здравейте, всеки ден ми звънят от КРОНОС искат да им дам 1708лв, който съм дължала на МТЕЛ. Никога в живота си не съм преживявала такъв психически тормоз. Моля ВИ помогнете ми.
  Преди 2 год. МТЕЛ ми надписа сметка 1708лв за интернет хом бокс.Писах жалба до тях до КЗП, но нищо.
  Свалихме един филм, надвишихме лимита-спряха интернета и казаха, че дължим 356лв, като чести хора платихме ги само и само да нямаме задължения, пуснаха интернета и следващитетри месеца вместо таксат от25лв получихме фактури с огромни суми 354,700,690.Платихме си филма от къде се появиха тези суми та ние вече нищо не пипахме. МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ МИ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да ви дадат детайлна разпечатка от къде произтича това задължение. От там може да се ориентирате какво можете да обжалвате. Посъветвайте се с адвокат - сумата е голяма, така че хонорарът може да си струва. Успех

   Изтриване
 26. Здравейте , ситуацията при мен е следната: Взех си телефон от Мтел с две сим карти. Едната (1ви слот) е служебна , другата (2ри слот) е лична и на нея пуснах безплатен интернет както е логично за смартфон. Поставянето на микро-сим картите и първоначалните настройки бяха направени още на място в офиса на Мтел от техен служител. Още тогава си помислих , че може да се случи нещо подобно и казах на служителя на Мтел , че искам да забрани използването на интернет от картата в 1ви слот. Речено сторено. 2 месеца нямаше проблем , онзи ден получавам сметка - О ИЗНЕНАДААА сметката на картата в 1ви слот (тази със забранения интернет) е 260 лева , като разговори 30 лева и ИНТЕРНЕТ 230 лева. С доста ровене успях да разбера кога е станало , но на въпросите ми КАК и ЗАЩО в Мтел не успяха да отговорят. Защо не са спрели сим картата при достигането на кредитния лимит - няма кредитен лимит за интернет , той важи само за разговори. Въпросите и отговорите бяха нещо подобно:
  Какъв е този трафик - Незнаем. Защо се е получил след като е забранен - Незнам. Какво заете - Колко ни дължите. Колко ви дължа - 230 лева. 230 лева за какво - За трафика , който трябваше да е забранен и за който нищо не можем да ви кажем.
  :))) Честито
  Звучи като шега , но е истина. 95% винате е моя , но дори и 5% да има шанс да се жалвам бих се възползвал. Въпроса е - За какво да се хвана в жалбата си ?

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте при мен ситуацията е такава,имах две карти на Мтел от 2011г. не ги ползвам имах начислени сметки 280лв.В момента става така че са ми начислили близо 700лв. някакви неустойки.До тук добре започнаха да ми звънят от Frontex всеки ден и ме заплашват да не ви казвам какви думи използват просто е нещо страшно.Бихте ли ми казали как да постъпя какво да направя да ми се махнат неутойките да ми дадете образец които да го преставя и да ме оставят намира.

  ОтговорИзтриване
 28. Здравеите.имам следния проблем.преди 4 месеца се прехвърлих от мтел ктм теленор със същия номер.и преди някоолко дни ми се обадиха че им дължа сума неустоика по договора защото не е бил приключил.а когато се прехвърлих в теленор не ми беше казано че договора ми не е приключил и ще платя неустоика по него

  ОтговорИзтриване
 29. Здравеите.имам следния проблем.преди 4 месеца се прехвърлих от мтел ктм теленор със същия номер.и преди някоолко дни ми се обадиха че им дължа сума неустоика по договора защото не е бил приключил.а когато се прехвърлих в теленор не ми беше казано че договора ми не е приключил и ще платя неустоика по него

  ОтговорИзтриване
 30. Здравейте, моят случай е свързан с политиката на МТел спрямо роуминга в ЕС. Майка ми живее във Франция от няколко години и поддържа мтел абонамент. През него разговаряхме през ноември, за което й бяха таксувани около 50 ст/мин роуминг за входящ разговор и обща сметка около 260 лв. Поговорихме си. Служител на МТел обясни, че тарифата е такава, защото е много стара, а за да влезе в сила Евротарифата от 2014 г., която е с такса за входящ разговор 12 ст/ мин., абонатът изрично е трябвало да заяви промяна на роуминг плана. (Което до 2015 г .не е било направено). Съгласно Регламента на ЕП за роуминга в ЕС от 2012 г., цените на Евротарифата са пределни и влизат в сила за всички абонати, автоматично, като се допускат по-ниски цени за услугите в роуминг, но не и по-високи . Смятам, че изисквайки такова заявление, операторът Мтел е въвел излишна процедура, която може да доведе до нарушаване правата на потребителя, т.к. в случай че не бъде изпълнена от абоната, допуска прилагането на роуминг тарифа с пъти по-висока от регламентираната от ЕП. Запис по въпроса не открих на сайта на Мтел.
  Въпросите са два.
  Процедурата на МТел явно не е съобразена с Регламента от 2012, но дали той има задължителен характер за МТел?
  Дали има краен срок, в който може да се подаде жалба /възражение към вече издадена и платена преди 6 месеца фактура? Ако приемем, че е неправомерно прилагана по-високата тарифа, може ли да се оспорват и да се изиска преизчисляване на всички такси за роуминг от 2014 г до края на 2015?
  Забележка. Вече влезе в сила новата по-ниска евротарифа, която ще се прилага и от МТел автоматично за всички техни абонати, освен за тези, които имат по-добри условия.
  Ще съм благодарна, ако някой може да отговори.

  ОтговорИзтриване
 31. Здравейте, искам да подам жалба срещу служител на Мтел. Каквъв е редът.Към кого да я напиша и на какъв адрес да я изпратя?

  ОтговорИзтриване
 32. Можвли нешто което неси из ползвал дати кажат четрябва да плашташ

  ОтговорИзтриване
 33. Здравейте,ползвам план "Смарт "на "Виваком "от миналата година ,сега последната ни месечна сметка е 63 лева,а трябваше да плащаме 39 лева .Можем ли да осъдим "Виваком "за високите сметки ?

  ОтговорИзтриване
 34. Привет и от мен. Четейки коментарите ме обхваща лек уплах, примесен с притеснение, но не и разколебаване да се боря за правата си. В моя случай вече трети ден съм без домашен интернет, защото не съм си платил телевизията, която никога не съм имал. Около Коледа реших да си подаря интернет на мax скорост, която пък вървяла с ТВ, което аз отказах. След това любезно ми обясниха, че просто ще премахнат ТВ-то. Сега Net Box-a служи само за украса, дължа над 50лв (за ТВ) и чакам смс с изходящия номер на подаденото от мен "Искане" (на бланка предоставена ми от тях), което ще бъде разгледано до 20 раб.дни

  ОтговорИзтриване
 35. Хора, ако сте в правото си, не се оставяйте да ви се подиграват и да ви взимат парите за услуги, които дори не сте ползвали. Процедурата в общия случай е:
  - жалба до оператора;
  - жалба до КЗП и/или КРС;
  - дело в съда - най-малкото се консултирайте с адвокат, а най-добре си наеме такъв;
  (- дело в компетентен евро съд.)
  Тъй като нещата могат да се оправят на всяко едно ниво, най-добре минете през всички последователно. Съдът например едва ли ще присъди да ви се покрият разходите за адвокат, ако не сте се опитали да разрешите проблема първо с оператора.
  Четете Закона за защита на потребителите и не се поддавайте на рекет.

  Аз сега имам разпра с Виваком за напълно реална сметка от 40 лв за 28 МБ мобилен Интернет. Трафикът се генерира инцидентно - включил съм си нета, без да искам. След като отказаха категорично да ми преразгледат фактурата (аз съм им абонат от над 2 години и това никога не се е случвало преди), сега чакам финалния им отговор, понеже аз отговорих на първия им отговор, и ще пусна жалба до комисиите, тъй като в процеса на жалване установих, че ме таксуват по 2 тарифи за Интернет - 1,80 лв/МБ до на 40, след което по 0,08 лв/МБ. Също ми е непонятно защо съм имал изобщо Интернет достъп, като планът ми е само за минути. Ще видим докъде ще я докарам.

  Успех на всички!

  ОтговорИзтриване
 36. Здравейте на всички тук, бих искала да споделя поредния абсурд, свързан с Мтел. Накратко, майка ми получава предложение за допълнителни мегабайти мобилен интернет и сключва договор от разстояние (двугодишен, Мтел без граници XL). Когато решава да се възползва от промоционалните условия за закупуване на смартфон съобразно този абонаментен план, в магазина на Мтел обясняват, че е изгубила правото си да го направи, тъй като не е заявила смартфона още в момента на сключване на договора. След обаждания на *88, двама оператори твърдят, че не би следвало да има проблем, а други двама, че вината е у нея и не могат да съдействат. Никъде в договорните условия не фигурира подобна клауза, нито търговският представител е споменал за това условие, когато е предлагал договора.
  Убедена съм, че се касае за нарушение на правата ми като потребители, но все пак какво е вашето мнение? Някой сблъсквал ли се е с подобен казус досега? Ще бъда благодарна за всички мнения и насоки.
  Поздрави и хубав ден!

  ОтговорИзтриване