събота, 26 май 2012 г.

Списък със защитените природни обекти в България

ЗАПОВЕД № 988 от 4.11.1993 г. за определяне защитените природни обекти с международно и национално значение
Издадена от министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 97 от 16.11.1993 г., изм., бр. 33 от 19.04.1994 г., бр. 69 от 4.08.1995 г.На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за защита на природата с оглед
прилагането на чл. 24, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи определям защитените природни обекти с
международно и национално значение за опазване на биологичното
разнообразие, за науката и културата, както следва:
I. Защитени природни обекти с международно значение
Народни паркове
1. Пирин - общини: Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,
Кресна, Симитли.
2. Рила - общини: Костенец, Самоков, Сапарева баня, Дупница, Рила,
Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово.
3. Централен Балкан - общини: Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево,
Антон, Карлово, Павел баня.
Резервати
1. Сребърна - гр. Силистра.
2. Стенето - с. Черни Осъм, община Троян.
3. Царичина - с. Рибарица, община Тетевен.
4. Боатин - гр. Тетевен.
5. Атанасовско езеро - гр. Бургас.
6. Комплекс Беленски острови - резервати Персински блата, Милка и
Китка и природна забележителност Персин-Изток - гр. Белене.
7. Чупрене - с. Чупрене.
8. Джендема - гр. Карлово.
9. Камчия със защитена местност Камчийски пясъци - с. Старо Оряхово,
община Г. Трайков.
10. Бистришко бранище - гр. София.
11. Централен рилски - гр. Самоков.
12. Парангалица - Благоевград.
13. Баюви дупки - Джинджирица - гр. Разлог.
14. Купена - гр. Пещера.
15. Мантарица - гр. Ракитово.
16. Дупката - гр. Батак.
17. Червената стена - Асеновград.
18. Узунбуджак - с. Кости, община Царево.
19. Алиботуш - с. Голешево, с. Парил, община Хаджидимово.
20. Ропотамо - гр. Созопол, гр. Царево.
21. Риломанастирска гора - гр. Рила.
22. Тисата и природна забележителност Моравска - гр. Кресна.
23. Северен Джендем - гр. Априлци.
24. Витаново - гр. Малко Търново.
25. Конгура - гр. Петрич.
26. Соколна - гр. Павел баня.
27. Пеещи скали - с. Стоките, с. Кръвеник, община Севлиево.
28. Врачански карст - гр. Враца.
29. Беглика - гр. Батак.
30. Ибър - гр. Костенец.
31. Ореляк - гр. Гоце Делчев.
32. Каменица - с. Енина, община Казанлък.
33. Тисовица - с. Българи, община Царево.
34. Бели Лом - с. Хлебарово, с. Кривня, община Хлебарово.
35. Калиакра - с. Българево, община Каварна.
36. Силкосия - с. Кости, община Царево.
37. Стара река - гр. Карлово.
Природни забележителности
1. Мелнишки пирамиди - гр. Мелник, община Сандански.
2. Урдини езера - с. Говедарци, община Самоков.
3. Леденика - гр. Враца.
4. Алепу - гр. Созопол.
5. Ятата - гр. Белослав.
Защитени местности
1. Пода - гр. Бургас.
2. Стария дъб - гр. Свищов.
3. Триградско ждрело - гр. Триград, община Девин.
4. Баташки снежник - гр. Батак.
5. Устието на р. Велека (само горския фонд) - гр. Царево.
6. Велека (само горския фонд) - гр. Малко Търново.
II. Защитени природни обекти с национално значение
Резервати
1. Козя стена - с. Чифлик, община Троян.
2. Средока - гр. Малко Търново.
3. Торфено бранище - София.
4. Острица - гр. Радомир.
5. Долна Топчия и Балабана - гр. Елхово.
6. Горна Топчия - гр. Ямбол.
7. Балтата - с. Оброчище, община Балчик.
8. Кастракли - с. Борино.
9. Вълчи дол - с. Студен кладенец, община Крумовград.
10. Орлица - с. Медвен, община Котел.
11. Лешница - с. Ясеново.
12. Габра - с. Невестино.
13. Соколата - с. Игралище.
14. Църна река - с. Сажденик, община Кюстендил.
15. Ардъчлъка - с. Боринци, община Котел.
16. Кутелка - гр. Сливен.
17. Дервиша - гр. Преслав.
18. Еленова гора - с. Сахране, община Павел баня.
19. Училищната гора - с. Боженица, община Ботевград.
20. Казаните - с. Мугла, община Смолян.
21. Сосковчето - гр. Смолян.
22. Чамджа - с. Хр. Даново, община Карлово.
23. Казъл черпа (Женда) - с. Женда, община Черноочене.
24. Горна кория - гр. Берковица.
25. Шабаница - с. Триград, община Девин.
26. Вълчи преход - с. Горен чифлик, община Г. Трайков.
27. Киров дол - гр. Долен чифлик.
28. Патлейна - гр. Преслав.
Природни забележителности
1. Белоградчишки скали - гр. Белоградчик.
2. Ритлите - с. Лютиброд, община Мездра.
3. Стобските пирамиди - с. Стоб, община Кочериново.
4. Долмените - с. Устрем, община Тополовград.
5. Маслен нос - гр. Приморско, община Царево.
6. Скалните кукли - с. Реселец, община Плевен.
7. Буйновско ждрело - гр. Смолян.
8. Земенските скали - с. Злогош, община Трекляно.
9. Нос Емине - с. Емона, община Несебър.
10. Находище на окременени стъбла - с. Оряховица, община Долна Митрополия.
11. Окременени стъбла - с. Ставерци, община Долна Митрополия.
12. Топчийско дере - с. Топчии, с. Каменово, община Ветово.
13. Нос Агалина - гр. Созопол.
14. (отм. - ДВ, бр. 69 от 1995 г.).
15. Заского - с. Гинци, община Годеч.
16. Скакавица (водопад) - гр. Сапарева баня.
17. Горица (водопад) - с. Овчарци, община Сапарева баня.
18. Златна Панега (извор) - гр. Златна Панега, община Ябланица.
19. Кая бунар - с. Хотница, община В. Търново.
20. Смолянски езера - гр. Смолян.
21. Гарванско блато - с. Гарван, община Ситово.
22. Малък Преславец (блато) - с. Малък Преславец, община Главиница.
23. Туловската кория - с. Тулово, община Мъглиж.
24. Генчов орман - с. Крушовене, община Долна Митрополия.
25. Ветренската кория - с. Ветрен, община Мъглиж.
26. Юперската кория - с. Юпер, община Кубрат.
27. Айтоска кория - гр. Айтос.
28. Патьова кория - с. Оборище, община Панагюрище.
29. Чирпанската кория - гр. Чирпан.
30. Корията - с. Гълъбец, община Поморие.
31. Дъбова гора - с. Горицвет, община Лозница.
32. Дъбова гора - с. Градище.
33. Бреснишко бранище - с. Тодорово, община Плевен.
34. Колчаковска кория - с. Хърсово, община Самуил.
35. Марашка кория - с. Мараш, община Шумен.
36. Александрийската гора - с. Александрия, община Крушари.
37. Благунова гора - с. Господиново, община Бяла.
38. Корията - с. Везенково, община Сунгурларе.
39. Преображенски манастир - с. Самоводене, община В. Търново.
40. Находища на чинар (3 обекта) - с. Г. Брезница, община Кресна.
41. Орлов камък - Червената стена - с. Лопян, община Етрополе.
42. Големия юк - гр. Разград.
43. Седемте престола - с. Осеновлак, община Своге.
44. Могилата - с. Макак, община Шумен.
45. Иберийско ботурче - с. Осенец, община Разград.
46. Кованкая - с. Горно поле, община Кърджали.
47. Чертиград - с. Лопян, община Етрополе.
48. Черния рът - с. Рибарица, община Тетевен.
49. Огняновско-Синитевски рит - с. Огняново, с. Синитово, община Пазарджик.
50. Злостен - гр. Котел.
51. Кожуха - с. Кърналово, община Петрич.
52. Връшка чука - с. Извор махала, община Кула.
53. Пясъчни дюни - гр. Несебър.
54. Пясъчни дюни - гр. Приморско - м. Перла.
55. Пясъчни дюни - гр. Приморско - Младежки лагер.
56. Пясъчни дюни - гр. Созопол - м. Каваците.
57. Пясъчни дюни - гр. Созопол - м. Градина.
58. Пясъчни дюни - с. Равадиново - м. Алепу, община Созопол.
59. Пясъчни дюни - гр. Несебър - м. Бабата.
60. Понора (пещера) - с. Чирен, община Враца.
61. Голашката пещера - гр. Костенец.
62. Парниците (пещера) - с. Бежаново, община Луковит.
63. Снежанка (пещера) - гр. Пещера.
64. Магурата (пещера) - с. Рабиша, община Белоградчик.
65. Гинината пещера - с. Садовец, община Долни Дъбник.
66. Съева дупка (пещера) - с. Малка Бресница, община Ябланица.
67. Духлата (пещера) - с. Боснек, община Перник.
Защитени местности
1. Лакатнишки скали - с. Миланово, община Своге.
2. Коренята - гр. Созопол.
3. Калината (находище на блатно кокиче) - с. Кошарица, община Несебър.
4. Чаирите - с. Триград, община Девин.
5. Копрен - с. Копиловци, община Г. Дамяново.
6. Тъмра - гр. Брацигово.
7. Клептуза - Велинград.
8. Кайкуша - с. Ореш, община Свищов.
9. Мъглижката клисура - гр. Мъглиж.
10. Стамополу - гр. Приморско, община Царево.
11. Парория - с. Заберново, с. Калово, община М. Търново.
12. Силистар (горския фонд) - с. Розово, община Царево.
13. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) Чокльовото блато (част, в размер
167,8 ха в границите на съществуващата дига) - с. Чокльово, община
Радомир.
Исторически места
1. Връх Столетов - гр. Казанлък.
2. Бузлуджа - гр. Казанлък.
3. Вола - гр. Враца.
4. Оборище - с. Оборище, община Панагюрище.
5. Петрова нива - гр. Малко Търново.
6. Еледжик - с. Мухово, община Ихтиман.
7. Шейновска кория - с. Шейново, община Казанлък.
8. Яйлата - гр. Балчик.
9. Козлодуй - гр. Козлодуй.

Няма коментари:

Публикуване на коментар