събота, 26 февруари 2011 г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2011 г.


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА  ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2011 г.   
                                                    
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
Държавна
субсидия
лв.
Собствени
средства
лв.
Общо
разходи
лв.
Кадастрални карти по населени места в Община Банско
Кремен,Обидим/преходен остатък/ -25200
Места,Филипово/преходен остатък/ -17220

42420
42420
Проект “Туристически атракции”

220000
220000
Проект “Почистване корито на р.Глазне и реконструкция прагове – II етап”

27000
27000
Идеен проект “Изографисване на църква “Св.Троица” – Банско

15000
15000
Консултантски услуги по проекти

110800
110800
Предпроектни проучвания “Видеонаблюдение – гр.Банско”

18000
18000
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Нова общинска кухня Банско – СМР 107000 лв. и ДМА 71000 лв.
60900
117100
178000
Дом за стари хора – с.Места – обзавеждане

32000
32000
ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО  И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО Изграждане на нова детска ясла - СМР 521000 лв., Обзавеждане 79000 лв.

600000
600000
Асфалтиране на улици, реконструкция и рехабилитация на площи за обществено обслужване

1399000
1399000
Реставрация иконостас “Св.Троица” – Банско

20000
20000
Ремонт на Евангелска църква – Банско

20000
20000
Изграждане на параклис “Св.Козма и Дамян” –Добринище

20000
20000
Изработване олтар на “Успение Богородично” Банско

20000
20000
Нови зелени площи и детски площадки

100000
100000
Изграждане стадион с.Места

70000
70000
Изграждане на приют за кучета

50000
50000
Средства за отчуждаване на земя

650000
650000
ДМА – софтуер и техника 

15000
15000
ДМА – обзавеждане зала на Об.Съвет

50000
50000
Проектиране и изграждане система за видеонаблюдение – гр.Банско

200000
200000
Изграждане на улично осветление

240000
240000
Изграждане на ГК 1 и 7 /ПУДООС/

1185000
1185000

КМЕТСТВАКметство Добринище
-          Асфалтиране на улици, реконструкция и рехабилитация на площи за обществено обслужване
-          Детски площадки и озеленяване – 2 бр.
-          Ограда на нов гробищен парк

370000

325000

20000
25000
370000
Благоустрояване Кметство Места
- асфалтиране на улици

40000
40000
Благоустрояване Кметство с.Кремен
- изграждане на улица към старата махала

70000
70000
Благоустрояване Кметство с.Филипово
-          реконструкция на водопровод за долната махала
-          асфалтиране
-          поставяне на габиони по реката – 40 м.
-          изграждане обществени тоалетни
-          ограда гробищен парк
-          ремонт канал в кв.Шипката
-          ремонт помещение читалище

95000

25000
20000
24000
13000
3000
4000
6000
95000
Благоустрояване Кметство с.Обидим
- реконструкция на захранащ водопровод

40000
40000
Благоустрояване Кметство с-Гостун
- направа на улици с калдъръм

40000
40000
Благоустрояване Кметство с.Осеново
-          асфалтиране на нова улица до църквата
-          ремонт покрив на училищна сграда

40000
25000
15000
40000

РЕМОНТ И ПОДДР. НА ПЪТИЩАРемонт 4 –то  кл. Пътна мрежа – целеви
-          път Места – Обидим
-          път Банско – х.Вихрен у-к”Шилигарника” – х.”Бъндерица”, “Чалин валог”-“Изворите”
182400
40000

142400

182400
Изграждане на улица “Явор” от II-19 до “Рила”/непълна конструкция/

470000
470000
Изграждане на ул.”Н.Геров” у-к от ул.“З.Стоянов” до
ул.”Драма” – части ВиК, Пътна, Озеленяване                           

680000
680000

ДЕЙНОСТ  “КУЛТУРА”Реставрация на Банското крило на манастира Зограф-Атон –трансфер

100000
100000
Историко-етнографски комплекс “Хаджирадонова къща”  гр.Банско – експозициция

50000
50000
Ремонти музеен комплекс – Банско /вкл.археология/

30000
30000
Общо:
243300
7246320
7489620
Всичко Капиталови разходи :


7489620

                            Извънбюджетни с/ки и фондове – ЗПСК 

1. Приходи общо:                                                                        1119800.00 лв.
2. Раходи:
2.1. 9 % от сумата по т.1- разходи по приватизацията:           100780.00 лв.
2.2. Асфалтиране на улици в гр.Банско, реконструкция и
рехабилитция на площи за обществено обслужване      -        1019020.00 лв.
ул.”Найден Геров” у-к “Драма” – път ІІ-19
части ВиК,Пътна, УО,Озеленяване

Няма коментари:

Публикуване на коментар