сряда, 19 януари 2011 г.

Кратко представяне на сделка с недвижими имоти

Тук съм дал един примерен формат на кратко представяне на сделката за недвижим имот. Реално тук са посочени нещата, които един инвеститор гледа, за това е добре да ги напишете в един документ, за да може човек да ги разгледа на един поглед и за да може да се надявате, че вашата сделка ще мине първоначалната сеилка.

Кратко представяне на сделкатаДата:
Име на Проекта:
Предприемач:

Земята
Местоположение
(описанието да включва: околното пространство и райони, проекти реализиране или планувани в близост, достъп до инфраструктура, препращане към карти и google maps, състояние на почвата с оглед бъдещо строителство – пясък, свлачищна, подпочвени води)
(може да сложите скриин шот – снимка от бг мапс и гугъл мапс)
Размер на парцела (кв.м.) 000кв.м.
Цена (€) 00 000евро
Ограничени вещни права върху земята - не
Статут (предварителен договор, собствена, опция) - собствена
Комунални услуги / Обслужване
Достъп до вода за битови нужди и канализация Достъп до електричество; наличие в близост на пречиствателни станция Вода за битови нужди - да
Канализация – да
Електричество – да
Пречиствателна станция – да
Екология
(дали земята попада в рамките на плануваните територии за Натура 2000, дали земята е в близост до други резервати или защитени местности, плюсове и минуси; екологична оценка, нужни ли са специални разрешителни във връзка със защитените територии)
Замърсяване
(възможни замърсявания, доклади, предприети мерки)
График на Проекта и Разрешителни
Фази
(по възможност сложете визуализация на проекта) виза за строеж и изготвен идеен проект с РЗП от 000квм.

Начало на сторителството
Приключване на Проекта
Времетраене на отделните фази
Градоустройствени Показатели
(Какви са сегашните параметри на градоустройствено застрояване? Това ли са необходимите градоустройствени показатели за предложеното от нас застрояване? Ако не – какъв е процесът и вероятното времетраене на промяната на показателите?)
Разрешитерно за строеж
(статут / времетраене)
График за получаване на разрешителните
Допълнителни обстоятелства
История на парцела
(от колко време е на пазара? Предишни собственици и др.)
Независима оценка
Пазарно изследване
(например: независимо проучване на пазара; характеристика на търсенето и предлагането; сравнение на цените и др. Моля приложете)
Друга информация
(по възможност сложете информация от някои вестник или сайт относно други проекти наблизо или статии за района)

Няма коментари:

Публикуване на коментар