четвъртък, 20 януари 2011 г.

Как да намерим финансиране за проект?

Как да успея и да реализирам генниалната си идея?  Какво е необходимо, за да успете в едно бизнес начинание?  Ето някои отговори:

1. Евро Фондове
При почти всички програми, които аз познавам се изисква само-участие от страна на търсещия финансиране. Безвъзмездната помощ варира най-често между 50 и 75%. Много рядко нещата стоят по друг начин. Освен това, практически за повечето програми се изисква инвеститора да разполага с парите предварително, тъй като финансирането се получава на траншове (обикновено около 20-25% от безвъзмездното финансиране може при определени условия да се получи в началото на проекта). Освен това
често има и значително забавяне на самите парите поради различни условия. При тези проекти има доста сериозно административно бреме върху получаващия финансиране, което се изразява в изключителна бумащина предварително, по време и дори след приключване на проекта. В повечето случаи тези програми са подходящи за по-големи проекти. Положителната страна е, че ако получиш одобрение може да получиш парите предварително от банка, която ползва като обезпечение бъдещето плащане от ЕС.

2.  Българска банка за развитие и Прокедитбанк, както и българо-американската дават разни преференциални кредити по евро програми. Тази банка за развитите има разни програми, но трябва да се види дали са приложими към вашия случай.

3. Equity Investment – дялово инвестиране – това финансиране се осъществява от различни фондове, фирми или частни лица. При него човекът с идеята основава фирма и друго лице, инвеститорът, купува дял от въпросното дружество (наричано investment vehicle при определени обстоятелства). Срещу парите си инвеститорът получава не просто дял от дружество, ами и собственост и контрол върху проекта. Тук интересното е, че човекът с идеята може да продаде например 70% от собствеността, но да получи например 40-45% от печалбата (тоест непропорционално на своя дял). Обикновено е обратното, но и това е възможен вариант. Важното е, че може да има разминаване между дяловото участие и собствеността от капитала. Тук инвеститорът може да изтласка човека с идеята, но пък може да няма лихви върху парите (в повечето случаи има), но пък тук инвеститорите имат по-малък риск, поради по-големия контрол и по-лесно се намира финансиране. Обикновено за търсещия финансиране остава малък дял от 20-30%, наричан мениджърски, но получава възможност да реализира проекта си. Финансирането тук ида от различни фондове и инвеститори, но те обикновено имат инвестиционно портфолио и се ориентират към проекти в определена сфера (real estate, IT и тн). Тук оценката на проекта (feasability study) е по-малко формално, но реално навлиза в по-голяма дълбочина отколкото банките, но това е полезно, защото може проекта да бъде подобрен от инвеститора, който обикновено е с много опит и може да допринесе за доброто реализиране на проекта. Тук спадат и т. нар. enterprenuers. При тях обаче може да се намери и финансиране при по-изгодни условия, чрез фондове, които подпомагат start-ups. Това е предимно в IT сектора, но има и в други. Те осигуряват и mentorship и know-how. Освен това, ако се закачите към някой предприемачески форум или институрционализрана организация може да се осигури и връзка с потенциални инвеститори, участие в изложения и срещи, отнема време, но може да е безценно.

4. Може да намерите и програма към някоя държава, тоест чрез посолството (например Норвегия) или към ЕС. По тях се финансира, включително дори и безвъзмездно проекти в определени, приоритетни сектори, но това е специфично.

5. Друг вариант за финансиране е, ако можете да префасониранете проекта от чисто бизнес в нещо като проект на неправителствена организация. Това е единствения реален сценарии да получите пълно финансиране.

Преди да започнете, трябва да сте наясно със следните обстоятелства.
1. На първо място да се примирите и да намерите работещ за вас вариант, при който можете да споделите идеята си с трети лица. Този отказ от приоритет и оригиналност е много болезнен за човека с идеята, но е единственият начин да се търси финансиране. Даващата пари институция винаги ще пита за много детайли, още преди да се стигне до подписване на какъвто и да било документ. Щом веднъж блестящата идея бъде споделена с някой човек не може да е сигурен, че друг няма да го превари, за това казвам, че този момент е болезнен и деликатен.

2. На второ място трябва внимателно да структурирате инвестицията. След като бъде изготвен един бизнес план внимателно обмислете как калкулирате своя труд и самоучастие. От една страна стремежът е собствения труд да бъде надценен, но ако бъде подценен ще стане така, че бъдещия инвеститор ще оценява само идеята. За да защитите тази си позиция трябва да можете да представите подробни CV и резюмета с акценти на фактите, които повдигат цената на мениджърския екип и оправдават стойността не само на техния труд, но и на тяхното интелектуално усилие, опредметено в идеята, наистина си струва.

3. Всеки инвеститор (предприемач, фонд, банка, евро програма) изискват да видят ангажираност от страна на търсещия финансиране. Това реално е първата проверка за допустимост, не толкова идеята, а това дали тези хора са сериозни и ще реализират някакво бизнес начинание. Това се доказва не само чрез самоучастието чрез пари, много добра оферта, бизнес план, цялата документация и дори факта, че са си направили фирма с визитки сайт и тн. Малко е смешно, но всичко се гледа. Презентацията на проекта трябва да е не просто професионална, но и да демонстрира, че този хора ще го свършат това начинание, а не просто ще кешират. Не трябва да се акцентира прекомерно на изгледа на презентацията, ами и на нейната простота и работоспособност. Посланията трябва да са прости и ясни. Без много предположения и допускания, а да се акцентира на това как вие ще можете да го свършите сами и че това е възможно за вас. Не допускайте много условности, очаквания за пазара и тн. Това девалвира и поставя под съмнение всяка една реализация. Трябва да направите и подобрен на конкуренцията в бизнес плана. Тук честия дефект е, че тя се подценява, казва се, че тя е в друг сегмент, че не е пряка и тн. Това не е много сериозно, по-добре е честно да я оцените и да демонстрирате къде може вие да се вмъкнете.

4. При структурирането на самоучастието си имайте три сценария: оптимист, реалист и песимистичен. Бъдете разнообразни в този си подход.

5. Дайте убедителни аргументи за иновтивност и вероятност. Демонстрирайте къде е unique selling point и как това хем е просто, хем защо не се е случило до сега. Много добри идеи не могат да намерят своята реализация, защото зависят от някаква условност. Например YouTube не е уникален продукт за времето си, но благодарение на една случайност, че там е качено едно видео, което прави страхотен фурор, те заемат позиции. Трябва да покажете, че тази идея хем е добра, хем е реализуема, без да разчитате на нещо случайно. Тоест, това е жизнеспособността на идеята. Тя ще бъде родена жива, а няма да се чака нещо извънредно. От друга страна тя няма да потъне в плеядата подобни проекти.

6. Колкото по-добре е развит и по-напреднал е целият проект, толкова по-голяма е вероятността той да получи финансиране. Това не е само бизнес план, но и много съпътстваща документация, конкретни action plans, таблици, детайли. Чрез изминаването на този път самите вие ще видите някои детайли, полезни за вас, но ще ви направи и по-конкурентни. Дори и да имате нещо в главата си и да си казвате, когато му дойде времето, по-добре го разпишете, особено ако нямате друга работа, ще ви е от полза. Тук не казвам да се занимавате да проигравате възможни сценарии какво ще стане, каква ситуация може да се сбъдне и да обмисляте евентуални изходи. Пазете се от това. То е безсмислено, никога няма да предвидите нещата. Говоря за организационно проектиране и разписване на процедури.

7. Потърсете подходящи партньори за вашия проект. Не говоря за финансиране. Говоря за някой, който да допринася с име, познания, контакти, работоспособност и тн. Помислете за хора, които ще ви обогатят, ще имат добавена стойност за вас, но и за евентуалния инвеститор (тоест ще изглеждат надеждни в неговите очи). Привлечете тези хора, предложете им да работите заедно, това пак е сдаване на автономност върху идеята и реализацията, но по-добре да се реализира нещо, отколкото нищо.

Опитът показва, че сами по себе си добрите идеи не водят до никъде. Тяхната реализация отличава удачните от плявата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар