сряда, 13 април 2011 г.

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г Част VI

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г Част VI

7312Производители и акордьори на музикални инструменти
73122001Акордьор
73122002Лютиер
73122003Моделиер-конструктор, музикални инструменти
73122004Монтьор, орган
73122005Производител, акордеони
73122006Производител, барабани и други ударни музикални инструменти
73122007Производител, духови музикални инструменти (без медни и дървени)
73122008Производител, дървени духови музикални инструменти
73122009Производител, звукови части за пиано
73122010Производител, клавиши за пиано
73122011Производител, ксилофони
73122012Производител, медни духови музикални инструменти
73122013Производител, народни музикални инструменти
73122014Производител, орган
73122015Производител, пиана
73122016Производител, струнни музикални инструменти
73122017Работник, поправка на музикални инструменти
73122018Работник, производство на арматурни части за музикални инструменти
73122019Тонрегулатор, музикални инструменти
7313Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни
73131001Леяр, бижутерия
73132002Бижутер
73132003Валцовчик, скъпоценни метали
73132004Гравьор, бижутерия
73132005Емайлировач, бижутерия
73132006Златар
73132007Ковач, златна бижутерия
73132008Майстор, сребърни изделия
73132009Монтьор, бижутерия
73132010Производител, бижутерия
73132011Производител, пластини от скъпоценни метали
73132012Рафиньор, благородни метали
73132013Резач, скъпоценни метали
73132014Стругар, скъпоценни метали
73132015Шлифовчик, бижутерия
73132016Шлифовчик, промишлени диаманти
73132017Шлифовчик, скъпоценни камъни
73132018Работник, изработка на керамични/стъклени/ахатни камъни
73132019Работник, монтиране на камъни и инкрустиране
73132020Работник, производство на платинени изделия
73132021Работник, производство на сребърни и златни изделия за медицински и технически цели
73132022Работник, производство на филигранна бижутерия
73132023Работник, художествена изработка на кована мед и сребро
73132024Работник, производство на луксозни значки, медали, държавни и военни отличия
7314Грънчари и сродни на тях
73142001 Грънчар
73142002Дозировчик, абразиви
73142003Моделиер, керамични и порцеланови изделия
73142004Настройчик, керамични машини
73142005Отливач, керамични изделия
73142006Пирометрист
73142007Полировач, керамични изделия
73142008Производител, глина/порцелан и гипсови смеси
73142009Производител, керамични тръби
73142010Формовчик, абразивно колело
73142011Формовчик, керамични изделия
73142012Армировчик, порцеланови и керамични изделия
73141013Стругар, керамични изделия
73141014Работник, преса за пресоване на глина
73141015Работник, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
73141016Работник, изпробване на керамични и порцеланови изделия
73141017Работник, оцветяване на керамични изделия чрез потапяне
73142018Работник, преса за керамични и порцеланови изделия
7315Производители, резачи, шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло
73151001Работник, допълнителна обработка на стъкло
73151002Работник, изработка на стъклошайби
73151003Работник, огъване/извиване на стъкло
73151004Работник, пробиване на стъкло
73151005Раздробвач, ивици от стъкло
73151006Резач на оптично стъкло
73151007Резач-очуквач, стъкло
73151008Събирач, стъкло
73151009Темперист, закалител на стъкло
73151010Топитьор
73152011Духач, стъкло
73152012Закалител, стъкло
73152013Корабен формовчик, стъклопластови конструкции
73152014Крояч, резач на плоско стъкло
73152015Майстор, плоско стъкло
73152016Материалчик (заготовчик), стъклопроизводството
73152017Наливач, стъкло (отливач)
73152018Настройчик, формоващи апарати
73152019Обгорвач, стъкло
73152020Пирометрист, стъкло
73152021Полировач, стъкло
73152022Помощник-майстор, плоско стъкло
73152023Помощник-топитьор
73152024Пълнач, изолационно въже
73152025Формовчик, стъклени изделия
73152026Фускаджия
73152027Циментатор, стъклени изделия
73152028Шлифовчик, стъкло
7316Рисувачи на табели, художник-декоратори, гравьори и офортисти
73162001Гравьор, стъкло
73162002Работник, обработка на стъкло
73162003Офортист, стъкло
73162004Производител, гравирано стъкло
73162005Резач, стъкло
73162006 Глазировач, ел.порцеланови изделия
73162007Глазировач, електронни елементи
73162008Глазировач, керамични изделия
73162009Глазировач, метални елементи
73162010Глазировач, стъкло
73162011Гравьор
73162012Декоратор, грънчарски/керамични изделия
73162013Декоратор, ретушьор на керамични изделия
73162014Декоратор, ретушьор на стъклени изделия
73162015Колорист, стъкло и керамика
73162016Копист, стъкло и керамика
73162017Матировач, стъкло
73162018Надписвач
73162019Печатар върху керамика
73162020Фирмописец
73163021Художник-оцветител, разпръскване (без строителните)
73163022Художник-оцветител, с четка (без строителни)
73163023Художник-декоратор
73162024Амалгамчик, стъкло
7317Майстори-занаятчии на изделия от дърво и сродни материали
73171001Плетач, изделия от ракита/ратан/слама/въже
73171002Кошничар
73171003Производител, калъпи за обувки от лико
73171004Производител, метли
73171005Производител, плетени мебели
73171006Производител, сувенири
73171007Производител, четки
73171008Работник, ръчна изработка на изделия от дърво
73171009Работник, ръчна изработка на изделия от слама/тръстика
7318Майстори-занаятчии на изделия от текстил, кожа и сродни материали
73181001Работник, производство на пана и текстилна декорация
73181002Работник, ръчна изработка на гоблени
73181003Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия
73181004Работник, ръчна изработка на килими
73181005Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
73181006Работник, ръчна изработка на облекла
73181007Работник, ръчна изработка на плетени облекла
73181008Работник, ръчна изработка на текстилни изделия
73181009Работник, десенатор на влакна/текстил
73181010Работник, избелване на влакна/текстил
73181011Работник, кардиране
73181012Работник, очистване на влакна/текстил
73181013Работник, първична преработка на ликови стъбла
73181014Работник, първична преработка на памук
73181015Работник, развлачване на влакна/текстил
73181016Работник, съставяне на смесите при боядисване на влакна/текстил
73181017Работник, сортировач
73182018Работник, изработване на гоблени
73181019Апретурист, влакна/текстил
73181020Вдевач
73181021Въжар
73181022Гладач
73181023Завивач, влакна/текстил
73181024 Предач
73181025Пренавивач
73181026Смесител на влакна
73182027Плетач на една кука
7319Занаятчии, н.д.
73191001Работник, преработка на восъчна суровини
73191002Работник, производство на кутии за музикални инструменти
73191003Работник, ръчна изработка на модели, вкл. корабомоделист
73191004Работник, ръчна изработка на свещи
73191005Работник, ръчна изработка на хартиени изделия
73191006Работник, ръчна изработка на изделия от камък
73191007Формовчик, восъчни основи (пчелни пити)
732Печатари и сродни на тях
7321Техници в предпечатната подготовка
73212001Въвеждащ, печатарска преса
73212002Вътрешен коректор
73212003Оператор, текстообработваща машина
73212004Словослагател
73211005Леяр, отливки-електротипер
73211006Леяр, отливки-стереотипер
73212007Електротипер
73212008Моделиер, печатни форми за ситов печат
73212009Стереотипер
73212010Формовчик, електротипер
73212011Формовчик, стереотипер
73212012Бояджия, печатни плаки за фотогравюри
73212013Гилюшьор
73212014Гравьор-печатар
73212015Дооформител, печатни плаки за фотогравюри
73212016Ецер
73212017Изпитател, изпробвач на фотогравюри
73212018Копировач
73212019Копист
73212020Коригировач, фотогравюри
73212021Монтьор, фотогравюри
73212022Оператор, фотогравюри
73212023Офортист-печатар
73212024Печатар, мантограф
73212025Производител, фотогравюри върху печатна плака
73212026Производител, циклостилни шаблони върху печатна плака
73212027Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина
73212028Репродукционен фотограф за фотоформи
73212029Ретушьор
73212030Сосретушьор
73212031Фотогравьор
73212032Фотограф, фотогравюри
73212033Фоторетушьор
73212034Фотоцинкограф
73212035Фрезист-монтажист, клишета
73212036Хромолитограф
73212037Щанцьор, изработка на шанцформи
73213038Оператор, компютърна предпечатна подготовка
7322Печатари
73222001 Клавиатурист, релефнонаборна машина
73222002Корнировач
73222003Макетист
73222004Метранпаж
73222005Монотипер
73222006Монтажник
73222007Наборчик
73222008Производител, плака с изпъкнал шрифт
73222009Събирач
73222010Технически ревизор, одобряващ за печат
73222011Типографер (книгопечатар, оформител)
73222012Фотонаборчик
73222013Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран
73222014Печатар
73222015Печатар, блок машина (блок-принтер)
73222016Печатар, марки
73222017Печатар, текстил (щампьор)
73222018Резач, шаблони за отпечатване чрез копринен екран
73222019Хелиографист, изработване на шаблони
73222020Бронзировач
73222021Машинен оператор, изработване на радиоскали
73222022Машинен оператор, изработване на хомографски изделия
73222023Машинен оператор, леене на печатарски шрифт
73222024Машинен оператор, печатарство
73222025Машинен оператор, фото-набор
73222026Машинен оператор, щамповане на текстил
73222027Оператор, преса за печатане
73222028Оператор, ръчна преса
73222029Оператор, зареждач на роли
73222030Оператор, машина за отливки
73222031Оператор, пулт на печатарско оборудване
73222032Ситопечатар
73222033Работник, корекционна преса
73222034Работник, печатарска машина
73222035Работник, печатарска преса
73222036Работник, техническо редактиране
73222037Работник, изготвяне на шаблони
73222038Работник, щамповане на релефни изображения
73222039Работник-печатар, копринен екран
73222040Работник-печатар, нанасящ по шаблон върху копринен екран
7323Оформители и книговезци
73232001Диктовач-коригировач, Брайлова азбука
73232002Експедитор, работник по обработка на книжни блокове
73232003Картонажист, овлажняване на книжни материали
73232004Картооформител
73232005Книговезец
73232006Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука)
73232007Подвързвач, книги-шивач
73232008Работник, изработване на релефни изображения
73232009Работник, крайно оформление
73232010Работник, набиране на коли
73232011Работник, обработка върху мраморна хартия
73232012Работник, позлатяване на полетата
73232013
Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)
73232014Машинен оператор, изработване в релеф (книги)
73232015Машинен оператор, подвързване на книги
73232016Оператор, електроерозист
74РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ
741Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения
7411Строителни електротехници и сродни на тях
74112001Електротехник, мина
74112002Електротехник, неоново осветление
74112003Електротехник, промишлено предприятие
74112004Електротехник, поддръжка на сгради
74112005Електротехник, строителен
74112006Електротехник, сценичен и студиен
7412Електромеханици и електромонтьори
74121001Смазочник
74121002Формовчик, фолио
74122003Балансьор, ротори
74122004Бандажьор, бобини, секции и ротори на електрически машини
74122005Бобиньор, електрически машини
74122006Динамомеханик
74122007Електромеханик
74122008Електромеханошлосер
74122009Електромонтьор
74122010Електрошлосер
74122011Мехатроник
74122012Монтьор, електрооборудване
74121013Работник, набиране на магнитопроводи
74121014Работник, научна апаратура
74121015Работник, обработка на неонови тръби
74121016Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
74121017Работник, приготвяне на детайли и възли за кондензатори
74121018Работник, производство на колектори
74121019Работник, производство на слаботокови предпазители
7413Работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи
74132001Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
74132002Електромонтьор, полагане и сваряване подземни кабели
74132003Електромонтьор, подстанции
74132004Електромонтьор, трафопостове и възлови станции
74132005Кабелен муфаджия
74132006Монтьор, изпитване на електросъоръжения
74132007Монтьор, релейна защита
74132008Монтьор, свързване на електромери и часовникови превключватели
74132009Монтьор, свързване на кабели
74132010Монтьор, силови електрически кабели (надземни)
74132011Монтьор, силови електрически кабели (подземни)
74132012Монтьор, силови електрически проводници (надземни)
74132013Монтьор, транспортни електрически кабели
74132014Монтьор, транспортни електрически линии
74132015Работник, релейна защита
74132016Релейчик
74132017Разкройчик, кабели в корабостроенето
742Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения
7421Механици и сервизни техници на електронни съоръжения
74212001
Електромонтьор, електронна апаратура
74212002Електрончик
74212003Изготвител, корабна електроника
74212004Монтьор, електронни прототипи
74212005Монтьор, електронна метеорологична апаратура
74212006Монтьор, електронни инструменти
74212007Монтьор, електронни радари
74212008Монтьор, електронни сигнални апаратури
74212009Монтьор, електронно производствено оборудване
74212010Монтьор, микроелектроника
74212011Механик, канцеларски машини
74212012Механик, търговски машини и апаратура
74212013Механик, електроник
74212014Механик поддържащ електронна апаратура
74212015Монтажник, медицинска електронна техника
7422Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения
74222001Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
74222002Монтьор, компютърна апаратура
74222003Монтьор, радиоапаратура
74222004Монтьор, сигнални системи
74222005Монтьор, телевизори
74222006Монтьор, апаратура за обработка на данни
74222007Монтьор, аудиовизуална апаратура
74222008Монтьор, радиотелевизионни антени
74222009Монтьор, поддържане на телефонни и телеграфни съобщения
74222010Монтьор, инсталиращ телеграф
74222011Монтьор, телеграфни кабели/линии
74222012Монтьор, телефонни кабели/линии
74222013Електромонтьор, мачтови радиотелевизионни антени
74222014Корабен радиомонтьор
74222015Механик, електроник на аудиовизуална апаратура
74222016Механик, електроник на компютри
74222017Механик, електроник по ремонт на радиоприемници
74222018Механик, електроник по ремонт на телевизори
74222019Механик, поддържащ телевизионна електронна апаратура
74222020Механик, радиоелектроник
74222021Техник, хардуер
74222022Телеграфен техник, обслужване и ремонт
74222023Телефонен техник, обслужване и ремонт
74222024Работник, монтиране на радиосъоръжения
75РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА
751Работници по производство на храни и сродни на тях
7511Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти
75111001Работник, консерватор
75111002Работник, солар
75111003Работник, цех за опушване
75111004Работник, кланица
75111005Работник, мариноване
75111006Работник, обезкостяване
75111007Работник, обработка на вътрешности
75111008Работник, одиране на кожи
75111009Работник, очистване на вътрешности
75111010Работник, почистване на месо/риба/птици
75111011 Работник, правене на колбаси
75111012Работник, производство и съхранение на кръвен серум
75111013Работник, формоване на хранителни продукти
75111014Работник, разпоредител на междинни продукти
75111015Разфасовач
75111016Сернировач
75111017Стифьор
75111018Сулфитьор
75111019Транжор
75111020Футеровчик
75111021Четинар
75112022Категоризатор, животни
75112023Колач, животни
75112024Мелач, суровини и полуфабрикати
75112025Опушвач
7512Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия
75122001Глазировач
75122002Гланцировач
75122003Майстор, производство на хлебни изделия
75122004Майстор, производство на сладкарски изделия
75122005Майстор, производство на тестени изделия
75122006Майстор, производство на захарни изделия
75122007Майстор, производство на мая
75122008Майстор-сладкар
75122009Месач
75122010Пекар
75122011Сиропчия
75121012Производител, ръчно на хляб
75121013Работник-валцьор, захарни изделия
75121014Работник, какаопреса
75121015Работник, пещ за печене
75121016Работник, преса за еструдиране на юфка
75121017Работник, разливане на захарни изделия
75121018Работник, разрязване на захарни изделия
75121019Работник, ръчно производство на сладкарски изделия
75121020Работник, формоване на шоколад
75121021Работник, сладкарско производство
7513Работници по производство на млечни продукти
75132001Пробовземач, мляко
75132002Производител, масло
75132003Производител, млечни продукти
75132004Работник, приемане на мляко
7514Работници по производство на плодови, зеленчукови и други консерви
75142001Екстрактьор
75142002Майстор, плодови/зеленчукови сокове
75141001Ферментатор
75141002Работник, дозиране в консервното производство
75141003Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове
75141004Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
75141005Работник, мариноване на плодове/зеленчуци
7515Дегустатори на храни и напитки
75151001Дегустатор и окачествител на храни и напитки
7516Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия
75162001Майстор, пресован тютюн
75162002Майстор, пури
75162003Майстор, цигари
75162004Оценител, тютюн
75161005Работник, определяне на смеските на тютюн
75161006Работник, определяне на сортовете
75161007Работник, очистване на тютюн
75161008Работник, почистване на тютюневи листа от жилки и дръжки
75161009Работник, пресоване на пури
75161010Работник, раздробяване на тютюн
75161011Работник, разстилане на тютюн
75161012Работник, рязане на тютюневи листа
75161013Работник, свиване на пури
75161014Работник, сортиране на тютюн
75161015Работник, сушене на тютюн
75161016Работник, събиране на листа от тютюн
75161017Работник, ферментация на тютюн
75161018Работник, формоване на пури
75161019Работник, кондиционер на тютюневи листа
75161020Работник, смесител на тютюн
75161021Разносвач, изсушен тютюн
75161022Сортировач, предварителна сортировка
75161023Сортировач, финна сортировка
752Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях
7521Работници по обработка на дърво
75211001Бояджия, изделия от дърво
75211002Грундировач-байцвач на дърво
75211003Парафиньор
75211004Пирографист
75211005Пропарчик
75211006Работник, разстилане на дърва
75211007Работник, изсушаване на дърво
75211008Работник, обработка на дърво
75211009Работник, импрегнатор на дърво
75211010Сортировач, дърво
75211011Шелист
7522Дърводелци, мебелисти и сродни на тях
75221001Дърворезбар
75221002Дърводелец, мебелист
75221003Навивач, фурнир
75221004Подготвител, фурнирни платна
75221005Полировчик, дървени мебели
75221006Производител, бъчви
75221007Производител, изделия от дърво
75221008Производител, мебели
75221009Фурнирослепвач
75222010Комплектовач, мебелен обков
75222011Крояч, дървени модели
75222012Майстор, инкрустации
75222013Майстор, медни покрития
75222014Майстор, полиране
75222015Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар)
75222016Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво
75221017
Работник, огъване на дървени плоскости
75221018Работник, повърхностна обработка на дърво
75221019Работник, подготовка на мебелни плочи
75221020Работник, производство на декоративни елементи от дърво
75221021Работник, производство на каруци, двуколки
7523Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини
75232001Найстройчик-оператор, дървообработваща машина
75232002Настойчик-оператор, дървонаредна машина
75232003Настройчик-оператор, машина за напречно струговане
75232004Настройчик-оператор, машина за рендосване
75232005Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво
75232006Разкройвач, верижен транспортьор
75232007Стругар, дърво
75232008Машинен оператор, белязане/маркиране на дървен материал
Производител, изкуствени цветя
Производител, изкуствени цветя
75232009Машинен оператор, гравиране на дървен материал
75232010Машинен оператор, дърводелство
75232011Машинен оператор, ецване на дървен материал
75232012Машинен оператор, извиване на дървен материал
75232013Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал
75232014Машинен оператор, изделия от дърво
75232015Машинен оператор, направа на резба
75232016Машинен оператор, оцветяване, боядисване на дърво
75232017Машинен оператор, полиране на дървен материал
75232018Машинен оператор, производство на мебели
75232019Машинен оператор, спортно оборудване от дърво
753Работници по производство на облекло и сродни на тях
7531Шивачи-моделиери, кожухари и шапкари
75311001Шапкар
75313002Майстор, калъпи за шапки
75311003Шивач, мъжко/дамско облекло
75312004Изпълнител, модели
75312005Производител, шапки
75312006Производител, бельо
75312007Производител, перуки
75311008Производител, каптонирано облекло
75313009Моделиер-конструктор, облекла
75312010Кожухар
75312011Работник, украсяване на кожи
75311012Работник, спомагателни шивашки дейност
75312013Сортировач, обработени кожи
7532Моделиери и кроячи на облекло и сродни на тях
75322001Копировач, жакардови модели
75322002Крояч, текстил
75322003Крояч, кожа
75322004Крояч, платна
75322005Моделиер, драперии или тапицерии
75322006Моделиер, кожени изделия
75322007Моделиер, корабни платна или палатки
75322008Моделиер, матраци
75322009Моделиер, чадъри
7533Шивачи, бродировачи и сродни на тях
75331001Бродировач
75331002Изпълнител, ръчна бродерия
75331003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки
75331004
75331005Производител, килими
75331006Производител, меки играчки
75331007Производител, платна/тенти/навеси
75331008Производител, чадъри
75331009Работник, поправка на чадъри
75331010Шивач, драперии/пердета
75331011Шивач, кожа
75331012Шивач, обувки
75331013Шивач, шапки
75331014Шивач
7534Тапицери и сродни на тях
75341001Изготвител, даражни гарнитури
75341002Изготвител, тапицерска вложка
75341003Производител, матраци/дюшеци
75341004Производител, мека мебел
75341005Тапицер
7535Работници по обработка на кожи
75351001Апретурист, кожи
75351002Бояджия, кожи
75351003Кожар
75351004Кожар, манипулант
75351005Кожар, стригач
75351006Кожар-полировач на кожи
75351007Майстор-кожар
75351008Работник, опъване на кожи
75351009Работник, осоляване на кожи
75351010Работник, оцветяване на кожи
75351011Работник, почистващ кожи
75351012Сортировач, кожи
7536Обущари и сродни на тях
75361001Апретурист, обувки
75361002Конфекционер, обувки (ръчно)
75361003Крояч, обувни изделия
75361004Лакировач, обувни изделия
75361005Майстор, обувки
75361006Монтьор, обувки
75361007Обущар
75361008Подготвител, горница на обувки
75361009Подготвител, подметки и ходила
75361010Полировчик, обувки
75361011Производител, изделия от кожа
75361012Производител, обувки (ръчно)
75361013Производител, сарашки изделия
75361014Производител, спортни принадлежности
75361015Работник, преса за подметки и ходила
75361016Работник, боядисване на обувни изделия
75361017Работник, изрязване на капели на обувки
75361018Работник, разтягане на обувки на калъпи
75361019Работник, свързване на горната (лицева) част на обувки
75361020Работник, огъвач на обувки (горна част)
75361021Сарач
75361022 Сортировач, обувки
75361023Тефлонизатор
75361024Финишист, каучуково-обувни изделия
75361025Цепач
754Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
7541Водолази и гмуркачи
75411001Гмуркач
75412002Гмуркач, изваждане на потънали съдове
75412003Водолаз
75412004Кесонен работник
7542Бомбаджии
75422001Бомбаджия/работник по взривяване
75422002Отговорник, взривен склад
75422003Пиротехник
75422004Работник, пробиване на взривни дупки
75422005Браковчик, взривни материали
75422006Изпитател на взривни материали
75422007Проектант/ръководител на взривни работи
7543Работници, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)
75432001Изпитател, дрехи
75432002Изпитател, тъкани
75432003Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
75433004Инспектор, качество на производствените процеси
75432005Оценител, облекла
75431006Окачествител, кожи
75432007Окачествител, продукти (без храни и напитки)
75432008Окачествител-опаковач, монети и медали
75432009Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)
75433010Контрольор, качество
75432011Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция
7544Дезинфектори и сродни на тях
75446001Дезинсектор
75446002Дезинфектор
75446003Дератизатор
75441004Работник, дезинсектор
75441005Работник, дератизатор
75441006Работник, дезинфектор
7549Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, н.д.
75492001Анализатор, лаборатория
75492002Влагоизмерител
75492003Измервач, феритни и магнитни изделия
75492004Изчислител, грешки и отчетник
75492005Лаборант
75492006Пробовземач
75492007Рентгенометрист
75492008Хидроизмерител
75492009Хидрометеорологичен/агрометеорологичен наблюдател
75492010Хидронаблюдател
75492011Дефектоскопист, лаборатория
75492012Дозиметрист, лаборатория
75492013Просветлител, оптични елементи
75492014Формовчик, стъклени лещи
75492015Хронометражист
75492016Аранжьор, цветя
75492017Работник, радиационен контрол и дезактивация
75492018Работници по поддръжка и ремонт на железопътните съоръжения в тунел на метрополитен
75492019Работници по поддръжка и ремонт на инженерните съоръжения в тунел на метрополитен
75492020 Работник по ремонт на въоръжението
75491021 Сервизен техник
8МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ
81ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
811Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали
8111Миньори и работници в кариери
81112001Басейнчик, солодобив
81112002Газоспасител
81112003Геофизичен оператор
81112004Дозиметрист
81112005Замервач,отчетник
81112006Крепач (поставяч), подпори
81112007Майстор миньор
81112008Минен спасител
81112009Миньор
81112010Обрушвач, бордове в открити рудници
81112011Плакировач, пясък
81112012Премахвач, подпори
81112013Машинен оператор, дълбаене (мина)
81112014Машинен оператор, копаене в мина (непрекъснато производство)
81112015Машинен оператор, пробиване на дупки (мина)
81112016Машинен оператор, прокарване на тунели (мина)
81112017Машинен оператор транспортно-технологична машина (мина)
81112018Оператор, пулт за управление и свръзка
81112019Работник, кариера
81112020Работник, валиране
81112021Работник, вентилационни и газови измервания
81112022Работник, зареждане на перфоратори, торпеда грудоноси
81112023Работник, крепежни конструкции в мини
81112024Работник, обогатяване на полезни изкопаеми
81112025Работник, отводняване на работните места в кариери
81112026Работник, подготовка на филтърни платна
81112027Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло
81112028Работник, производство и екстрахиране на диамантов режещ инструмент
81112029Работник, противопожарна и газова профилактика в мини
81112030Работник, руднични железопътни линии и автопътища
81112031Работник, промиване на благородни метали
81112032Реагентчик
81112033Солодобивчик
81112034Сондьор
81112035Табелчик, минодобива
81112036Торкретист
81112037Филтърджия
81112038Флотационен работник
81112039Флотиер
81111040Машинен оператор, електрическа подстанция
8112Машинни оператори по обработка на руди и минерали
81122001Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини
81122002Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на руди
81122003Машинен оператор, флотационни инсталации и съоръжения
81122004Машинен оператор, обработка на камъни
81122005Машинен оператор, обработка на руда
81122006Машинен оператор, обработка на минерали
81122007Оператор, машина за рязане на скални материали
81122008Оператор, мелница в обогатителна фабрика
81122009 Оператор, гравитационно оборудване (мина)
81122010Оператор, обогатителна фабрика
81122011Оператор, обработка на камъни (каменоделна)
81122012Оператор, обработка на минерали
81122013Апаратчик на варочен котел
81122014Машинист на пневмотранспорт
81122015Оператор в командна зала
81122016Оператор на силозен склад
81122017Работник по поддръжка на системи за обезпрашаване
8113Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях
81132001Машинен оператор, сондажно оборудване
81132002Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор
81132003Оператор, драга/земекопачка/ескаватор
81132004Оператор, съоръжение за пробиване на дупки
81132005Оператор, кран (нефтени и газови кладенци)
81132006Оператор, оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци)
81132007Оператор, оборудване за пускане на сонди за кладенци
81132008Оператор, пускане на сонди на кабелен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132009Оператор, пускане на сонди на ротационен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132010Оператор, сондажно оборудване (кладенци)
81132011Оператор, черпещи сонди и киселинни магистрали
8114Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти
81142001Машинен оператор, азбесто-циментови изделия
81142002Машинен оператор, гравиране на каменни изделия
81142003Машинен оператор, зареждач на абразиви
81142004Машинен оператор, изглаждане/оглаждане
81142005Машинен оператор, изготвител на свръзки (абразивни и диамантни изделия)
81142006Машинен оператор, изделия от камък
81142007Машинен оператор, изделия от бетон
81142008Машинен оператор, минерални изделия
81142009Машинен оператор, изделия от изкуствени камъни
81142010Машинен оператор, производство на абразионни покрития
81142011Машинен оператор, производство на промишлени диаманти
81142012Машинен оператор, рязане на минерални продукти
81142013Машинен оператор, циментови продукти
81142014Машинен оператор, шлифоване
81142015Оператор, залепвач на детайли
81142016Оператор, инсталация за размесване на бетон
81142017Оператор, лепач на главички (шлайфграфери)
81142018Резач – полировач
81142019Резач, промишлени диаманти
81142020Оператор, производство на цимент
81142021Оператор, пещи за производство на цимент
812Машинни оператори в металургичното производство и металообработването
8121Машинни оператори в металургичното производство
81212001Апаратчик, петрургия
81212002Апаратчик, производство на редки метали
81212003Апаратчик, хидрометалургия
81212004Апаратчик, цветна металургия
81212005Апаратчик, черна металургия
81212006Апаратчик, електролиза
81212007Манипулатор, валцова машина
81212008Машинен оператор, машина за леене
81212009Травилчик
81212010Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията
81212011Машинен оператор, закаляване на метал
81212012Машинен оператор, смесване на метал
81212013Машинен оператор, горещо пресоване на метал
81212014 Машинен оператор, изтегляне на безшевни тръби
81212015Машинен оператор, изтегляне на жица и тел
81212016Машинен оператор, изтегляне на метал
81212017Машинен оператор, студено пресоване на метал
81212018Машинен оператор, рафиниране на метал
81212019Машинен оператор, производство на изделия от олово
81213020Оператор, пещи за термична обработка на метал
81213021Оператор, пещи за циментация на метал
81213022Оператор, инсталация за гранулиране на шлака
81213023Оператор, оборудване за карбонизация на метал
81213024Оператор, отвръщач на изделия от благородни и цветни неблагородни метали
8122Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали
81222001Възстановител-металист
81222002Галванизатор
81222003Електровакуумист
81222004Електроерозист
81222005Електролизьор, апаратчик на метални прахове
81222006Електролитчик
81222007Електрофорезчик
81222008Машинен оператор, вакуумапаратчик
81222009Машинен оператор, галванизиране на метал
81222010Машинен оператор, излъскване на метал
81222011Машинен оператор, метализатор
81222012Машинен оператор, направа на покритие
81222013Машинен оператор, оцветяване на метал
81222014Машинен оператор, поцинковане на метал
81222015Машинен оператор, регенериране на платинови мрежи
81222016Машинен оператор, точене на листове (метал)
81222017Машинен оператор, шлифоване на метал
81222018Оператор, оборудване за почистване на метал
81222019Оператор, регулировчик на електролизни вани
81222020Работник, покриване метални повърхности
81222021Химикалист, производство на стоманени профили
813Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти
8131Машинни оператори в химическото производство
81312001Апаратчик, химически процеси
81312002Заготвител, активна маса (химически процеси)
81312003Изготвител, бои/лакове/багрила/ флюсове и лустра
81312004Лепилоприготвител
81312005Машинен оператор, експандерист
81312006Машинен оператор, изготвител и разфасовчик на туш
81312007Машинен оператор, изготвител на фирниси, фиксативи и маслен пастел
81312008Машинен оператор, мелене (химически и други сродни на тях процеси)
81312009Машинен оператор, пулверизиране (химически и други сродни на тях процеси)
81312010Машинен оператор, разбиване (химически други сродни на тях процеси)
81312011Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)
81312012Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси
81312013Машинен оператор, смеси и разтвори за бои за рисуване
81312014Машинен оператор, стриване в химически и други сродни на тях процеси
81312015Машинен оператор, сух пастел и моделин
81312016Машинен оператор, съединяване в химически и други сродни на тях процеси
81312017Машинен оператор, таблетираща машина за акварел
81312018Машинен оператор, гореща камера
81312019 Машинен оператор, производство на дървени въглища
81312020Машинен оператор, производство на изкуствени торове
81312021Машинен оператор, производство на светилен газ
81312022Машинен оператор, производство на синтетични влакна
81312023Машинен оператор, филерист
81312024Машинен оператор, производство на етерични масла и конкрети
81312025Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и други
81312026Машинен оператор, производство на перилни средства
81312027Машинен оператор, производство на тоалетни препарати
81312028Машинен оператор, фармацевтични продукти
81312029Машинен оператор, амуниции
81312030Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
81312031Машинен оператор, производство на кибрит
81312032Машинен оператор, производство на феритни и магнитни изделия
81312033Машинен оператор, производство на фойерверки
81312034Машинен оператор, заварчик на кондензатори
81312035Машинен оператор, производство на бои, лакове и багрила
81312036Машинен оператор, производство на водороден газ
81312037Машинен оператор, производство на линолеум
81312038Машинен оператор, производство на смоли
81312039Машинен оператор, производство на хлорен газ
81312040Машинен оператор, производство на халогенен газ
81312041Машинен оператор, промиване на химически и други сродни на тях материали
81312042Лепиловар
81312043Смоловар
81312044Кислородчик
81312045Апаратчик, сярна киселина
81312046Оператор, пастировчик на плочи
81312047Оператор, приготвител на смеси
81312048Оператор, компаудировчик
81312049Оператор, чукова мелница (химически и други сродни на тях процеси)
81312050Оператор, гранулиращо оборудване (фармацевтични продукти и тоалетни препарати)
81312051Оператор, дестилатор (парфюми)
81312052Оператор, дестилаторно оборудване (парфюми)
81312053Оператор, оборудване за моделиране (тоалетни принадлежности)
81312054Оператор, подготвител на смеси, разтвори и полуфабрикати за електронни елементи
81312055Оператор, производство на акумулатори
81312056Леяр, детайли от олово за акумулатори
81313057Оператор, филтърна преса (химически и други сродни на тях процеси)
81313058Оператор, флотация на кварцов прах
81313059Оператор, дехидратор (петролни залежи)
81313060Оператор, екстрактор (химически и други сродни на тях материали)
81313061Оператор, инструмент за изхвърляне (химически и други сродни на тях материали)
81313062Оператор, оборудване за обработка, манипулация на суров петрол
81313063Оператор, пресяване, прецеждане на химически и сродни на тях материали
81313064Оператор, сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
81313065Оператор, филтър/ротационен барабан
81313066Оператор, филтър (химически и други сродни на тях процеси)
81313067Оператор, центрофугиращ сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
81313068Вакуумимпрегнатор
81313069Вакуумоператор
81313070Оператор, вакуумна вана в химически и сродни на тях процеси (без нефт и природен газ)
81313071Оператор, дестилатор/еднократно (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313072 Оператор, дестилатор/непрекъснато (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313073Оператор, екстрактор (дестилация на дървен материал)
81313074Оператор, изпарител (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313075Оператор, конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313076Оператор, реактор-конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313077Оператор, реактор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313078Оператор избелителни разтвори
81313079Оператор, производство на парафин
81312080Газголдерчик
81312081Захранвач
81312082Изпитател, акумулатори
81312083Монтьор, оловни акумулатори
81312084Дообработчик, плочи за акумулатори
81312085Приготвител, оловни сплави за акумулатори и други подобни
81312086Работник, производство на индикаторни тръби
81312087Работник, добив на оловен прах
81312088Работник, производство на акумулатори
81312089Работник, приготвящ електролит
81312090Работник, зареждане на акумулатори
81312091Работник, пастировка
81312092Работник, приготвяне на изолационни материали и смеси
81312093Работник, приготвяне на оловни сплави
81312094Работник, производство на асфалтови смеси
81312095Работник, производство на химически токоизточници
8132Машинни оператори в производството на фотографски продукти
81322001Копист, филмови материали
81322002Лаборант, обработващ светлочувствителни материали
81322003Печатар, проекции/изображения
81322004Печатар, филми
81322005Печатар, фотографии
81322006Проявител, рентгенови филми
81322007Проявител, фотографски плаки
81322008Проявител, цветни негативи/позитиви
81322009Проявител, цветни филми/снимки
81322010Проявител, черно-бели негативи/позитиви
81322011Проявител, черно-бели филми/снимки
81322012Проявител, копировач
81322013Увеличител на снимки
81322014Машинен оператор, вадене на копия от снимки
81322015Машинен оператор, производство на фотографска хартия
81322016Машинен оператор, производство на фотографски плаки
81322017Машинен оператор, производство на фотографски филми
81322018Машинен оператор, проявяване на фотографски материали
81322019Машинен оператор, специализирано устройство за микрофилмова техника
81322020Машинен оператор, фотографски изделия
81322021Работник, тъмни помещения по проявяване на филми и копиране на снимки
814Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия
8141Машинни оператори в производството на каучук и каучукови изделия
81412001Заготовчик, изолационни платове
81412002Изготвител, болкит
81412003Импрегнатор
81412004Машинен оператор, биене на каучук
81412005Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.
81412006 Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
81412007Машинен оператор, възстановяване на автомобилни гуми
81412008Машинен оператор, направа на покритие от каучук
81412009Машинен оператор, обработка на каучук
81412010Машинен оператор, производство на гуми
81412011Машинен оператор, производство на каучукови изделия
81412012Машинен оператор, производство на щемпели
81412013Машинен оператор, фасониране на каучук
81412014Машинен оператор, щанцоване на каучук
81412015Оператор, каучуково производство
81412016Оператор, каландър (каучук)
81412017Работник, импрегнация
8142Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия
81421001Бласьор
81421002Изцепвач, дунапрен
81421003Машинен оператор, ецване на пластмаса
81421004Машинен оператор, изработване на пластмасови антени
81421005Машинен оператор, изработване на плексигласови изделия
81421006Машинен оператор, леене на пластмасови изделия
81421007Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса
81421008Машинен оператор, направа на пластове, листове
81421009Машинен оператор, направа на резба (пластмаса)
81421010Машинен оператор, оглаждане/довършване на пластмаса
81421011Машинен оператор, пресоване на пластмаси
81421012Машинен оператор, пробиване на пластмаса
81421013Машинен оператор, производство на пластмаса
81421014Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
81421015Машинен оператор, рязане на пластмаса
81421016Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
81422017Машинен оператор, преработка на дунапрен
81421018Хладилен мебелист
8143Машинни оператори в производството на хартиени изделия
81432001Машинен оператор, производство на картонени изделия
81432002Машинен оператор, изделия от хартия
81432003Машинен оператор, изделия, подвързани с картон
81432004Машинен оператор, изработване в релеф (хартия)
81432005Машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
81432006Машинен оператор, производство на целофанени торбички
815Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
8151Машинни оператори в предачното производство
81512001Машинен оператор, изпридане на конци и прежди
81512002Машинен оператор, изпридане на синтетични влакна
81512003Машинен оператор, комбиниране на текстилни влакна
81512004Машинен оператор, метриране на плат
81512005Машинен оператор, навиване на конци и прежди
81512006Машинен оператор, навиване на плат
81512007Машинен оператор, намотаване (конци и прежди)
81512008Машинен оператор, подготовка на влакна
81512009Машинен оператор, пресукване на конци и прежди
81512010Машинен оператор, размесване на текстилни влакна
81512011Машинен оператор, удвояване на конци и прежди
81512012Машинен оператор, усукване на конци и прежди
81512013Машинен оператор, флаеровъчен стан (текстилни влакна)
81512014 Машинен оператор, чертожен стан
8152Машинни оператори в тъкачното производство
81522001Свилар
81522002Секционен майстор
81522003Скробвач
81522004Сновач
81522005Тъкач
81522006Зареждач
81522007Машинен оператор, бродерия
81522008Машинен оператор, вдяване (тъкачен стан)
81522009Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)
81522010Машинен оператор, изготвяне на кордони
81522011Машинен оператор, насноваване на основата/кросно (тъкане на текстил)
81522012Машинен оператор, плетене
81522013Машинен оператор, производство на мрежи
81522014Машинен оператор, рязане на текстил
81522015Машинен оператор, тъкане
81522016Машинен оператор, тъкане на килими
81522017Машинен оператор, тъкане на платове
81522018Оператор, тъкачен стан
81522019Работник, плетач
81522020Работник, бобинарка и шпулмашина
81522021Работник, винтонарезен стан
81522022Работник, плетачна машина
81522023Работник, тъкачен стан
81522024Работник, тъфтинг-машина за тъкане на килими
81522025Работник, възстановяване на влакна
81522026Работник, ръчно изшиване на дефекти на тъкането (дообработка на тъкани)
81522027Работник, десенатор на тъкани
81522028Работник, предач на влакна и прежда
81521029Работник, низане на жакардови карти
81521030Работник, рязане на жакардови карти
8153Машинни оператори в шивашкото производство
81532001Машинен оператор, кроене
81532002Машинен оператор, кроене с електронна машина
81532003Машинен оператор, преса за гладене
81532004Машинен оператор, шиене
81532005Машинен оператор, шиене на бродерия
81532006Машинен оператор, шиене на кожени изделия
81532007Машинен оператор, шиене на облекла
81532008Машинен оператор, шиене на обувки
81532009Машинен оператор, шиене на тапицерия
81532010Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
81532011Машинен оператор, шиене на шапки
8154Машинни оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване на тъкани
81542001Машинен оператор, белене (избелване) на влакна, текстил и текстилни изделия
81542002Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
81542003Машинен оператор, импрегниране на влакна, текстил и текстилни изделия
81542004Машинен оператор, кадриране на плат
81542005Машинен оператор, свиване на текстил
81542006Машинен оператор, сушене на влакна, текстил и текстилни изделия
81542007Оператор, парна преса
81542008Оператор, каландър (текстил)
81542009 Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия
8155Машинни оператори в кожарското производство
81552001Машинен оператор, боядисване/оцветяване на кожи
81552002Машинен оператор, обработка на кожи
81552003Машинен оператор, подготовка на кожи
81552004Машинен оператор, пране на кожи
81552005Машинен оператор, рязане на кожи
81552006Машинен оператор, смесване на кожени влакна
81552007Машинен оператор, щавене
8156Машинни оператори в обувното производство
81562001Машинен оператор, обувно производство
81562002Машинен оператор, производство на ортопедични обувки
81562003Машинен оператор, производство на спортни обувки
8157Машинни оператори, пералня
81572001Машинен оператор, гладене в пералня
81572002Машинен оператор, пералня/перачница
81572003Машинен оператор, химическо чистене
81570004Оператор, тепавица
8159Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, н.д.
81592001Машинен оператор, десениране на текстил
81592002Машинен оператор, производство на дюшеци
81592003Машинен оператор, производство на ширити, сърма и други подобни
81592004Машинен оператор, шаблониране на кожи
81592005Машинен оператор, шапкарство
81592006Машинен оператор, производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи
816Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
8160Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
81602001Машинен оператор, бланширане на риба/месо
81602002Машинен оператор, затваряне на консерви в метална кутия (херметически)
81602003Машинен оператор, измиване на консерви (стерилни в метални кутии)
81602004Машинен оператор, размразяване на месо/риба
81602005Машинен оператор, замразяване на месо/риба
81602006Машинен оператор, консервиране на месо/риба
81602007Машинен оператор, месни продукти
81602008Машинен оператор, обработване на месо/риба
81602009Машинен оператор, рибни продукти
81602010Машинен оператор, стерилизиране на месо/риба
81602011Машинен оператор, сушене на месо
81602012Оператор, автоклав (месо и риба)
81602013Машинен оператор, миячна машина
81602014Машинен оператор, разфасовъчна машина
81602015Машинен оператор, млечни продукти
81602016Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти
81602017Машинен оператор, преработване на мляко
81602018Машинен оператор, производство на мляко на прах
81602019Оператор, стифир машина
81602020Оператор, вакуумен съд за кондензирано мляко
81602021Машинен оператор, пресевна машина
81602022Машинен оператор, силози
81602023Машинен оператор, белене/чистене на зърно
81602024Машинен оператор, мелене на зърно
81602025Машинен оператор, мелене на подправки
81602026Машинен оператор, обработка на зърно
81602027 Оператор, мелница за зърно
81602028Оператор, мелница за подправки
81602029Машинен оператор, преработка на пчелен мед
81602030Машинен оператор, производство на тестени изделия
81602031Машинен оператор, производство на захарни изделия
81602032Машинен оператор, производство на хляб
81602033Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
81602034Машинен оператор, хлебни изделия
81602035Машинен оператор, замразяване на плодове/зеленчуци
81602036Машинен оператор, консервиране на плодове/зеленчуци
81602037Машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци
81602038Машинен оператор, обработка на ядки
81602039Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове
81602040Машинен оператор, производство на растителни масла
81602041Машинен оператор, стерилизиране на плодове/зеленчуци
81602042Машинен оператор, сушене на хранителни продукти
81602043Оператор, преса за плодове/зеленчуци
81602044Оператор, автоклав
81602045Оператор, вакуумен съд за хранителни есенции
81602046Оператор, вакуум-изпарителна инсталация с ароматоуловител
81602047Оператор, вакуумна пещ (хранителни продукти)
81602048Оператор, оборудване за хидрогениране (масла и мазнини)
81602049Регулировчик, хранителни уредби и горивни апаратури
81602050Дестилатор
81602051Машинен оператор, производство на захар
81602052Машинен оператор, рафиниране на захар
81602053Оператор, оборудване за рафиниране на захар
81602054Оператор, уред за разтоварване (дифундиране на захарно цвекло)
81602055Машинен оператор, обработване на кафе/какао/чай
81602056Машинен оператор, смесване на различни сортове кафе
81602057Машинен оператор, смесване на различни сортове чай
81602058Оператор, оборудване за печене на кафе/какао
81602059Машинен оператор, варене на спиртни напитки
81602060Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки
81602061Машинен оператор, пивоварство/спиртни напитки
81602062Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
81602063Оператор, инсталация за изваряване на пиво/алкохолни напитки
81602064Оператор, дестилиране на спиртни напитки
81602065Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки
81602066Оператор, оборудване за приготвяне на малц
81602067Оператор, оборудване за ферментация на спиртни напитки и пиво
81602068Пивовар
81602069Производител, малц
81602070Машинен оператор, бране на тютюневи листа
81602071Машинен оператор, обработка на тютюн
81602072Машинен оператор, производство на пури
81602073Машинен оператор, производство на цигари
81602074Машинен оператор, рязане на тютюневи листа
81602075Машинен оператор, смесване различни сортове тютюн
81602076Машинен оператор, тютюневи изделия
81602077Машинист, агрегат тютюневи бали
81602078Оператор, автоматична поточна линия, тютюневи изделия
81602079Оператор, вакуумен апарат за поддържане на влажността при обработка на тютюн
81602080 Оператор, вибро навлажнителен тунел
81602081Оператор, смесител тютюнева линия
81602082Машинен оператор, производство на яйчни продукти
81601083Работник маркиране
81601084Работник нераздробени меса
81601085Работник пълнене на колбаси
81601086Работник шунки и деликатеси
81601087Работник термична обработка
81601088Работник, производство на захар, захарни и шоколадови изделия
81601089Работник, производство на мелничарски и нишестени продукти
81601090Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и води
81601091Работник, производство на вино и високоалкохолни напитки
81601092Работник, производство на растителни масла и масло продукти от растителен произход
81601093Машинен оператор, нишестени продукти
817Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост
8171Машинни оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия
81712001Машинен оператор, довеждане на дървото до кашаво състояние
81712002Машинен оператор, дялане на дървен материал
81712003Машинист транспортни съоръжения
81712004Машинист спомагателни съоръжения
81712005Оператор производство на листова целулоза
81712006Оператор сушене и балиране
81712007Оператор обезводняване, мерсеризация и балиране
81712008Оператор eтерификация
81712009Оператор, изготвител на разтвори и целулозна каша за мембрани и трептилки
81712010Оператор, дялане/дълбаене (хартиена каша)
81712011Оператор, избелване на хартия
81712012Оператор, нагряване на хартиена каша
81712013Оператор, пречистване на хартиена каша
81712014Оператор, разтваряне на хартиена каша
81712015Оператор, сортиране на хартиена каша
81712016Оператор, тупане на хартиена каша
81712017Машинен оператор, гланциране на хартия
81712018Машинен оператор, производство на хартия
81712019Оператор, преса за картонени изделия
81712020Оператор, производство на хартия
81712021Оператор, рязане на картон (велпапе)
81712022Оператор, съединяване на хартия
81712023Оператор, фино сатиниране
81712024Работник зареждане корообелващ барабан
8172Машинни оператори в дървообработващата промишленост
81722001Машинен оператор, агрегат
81722002Машинен оператор, банциг
81722003Машинен оператор, циркуляр
81722004Машинен оператор, дърводобив
81722005Машинен оператор, дървообработване
81722006Машинен оператор, производство на шперплат
81722007Машинен оператор, рендосване на дървен материал
81722008Машинен оператор, рязане на дървен материал
81722009Машинен оператор, сушене на дървен материал
81722010Машинен оператор, фрезоване на дървен материал
81722011Оператор, отрязващ трион за трупи
81722012Оператор, дъскорезница
81722013Оператор, лентов трион
81722014Пресьор, фурнир
81722015Пресьор, шперплат
81722016Резач

Няма коментари:

Публикуване на коментар